2015 Yılı Haziran Ayı Mezunlarımız

  • Fen Bilimleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dilek Salkım İşlek, Prof. Dr. Salih CENGİZ danışmalığında tamamladığı, “Belgeden Mavi Renkli Tükenmez Kalem Mürekkeplerinin Yapı ve Yaş Tayini” başlıklı doktora tezini 3 Haziran 2015 tarihinde başarıyla sundu.

  • Sosyal Bilimler Anabilim Dalı doktora öğrencisi Salih Topal, Prof.Dr. H.Bülent ÜNER danışmanlığında tamamladığı “Özel Güvenlik Hizmetlerinin Adli Bilimler Bakımından Değerlendirilmesi”  başlıklı tezini 11 Haziran 2015 tarihinde başarıyla sundu.

  • Sosyal Bilimler Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Aysel Sarıpınar, Doç. Dr. Neylan ZİYALAR danışmanlığında tamamladığı “ Siirt İli’nde Kadın  İntiharları” başlıklı tezini 15 Haziran 2015 tarihinde başarıyla sundu.

  • Sosyal Bilimler Anabilim Dalı doktora öğrencisi Eda Ermağan, Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU danışmanlığında tamamladığı “Çocuk Görgü Tanıklığının Güvenirliğinin İncelenmesi” başlıklı tezini 25 Haziran 2015 tarihinde başarıyla sundu.

  • Sosyal Bilimler Anabilim Dalı doktora öğrencisi Altay İltan Aktürk, Prof. Dr. İmdat ELMAS danışmanlığında tamamladığı “Karşılaştırmalı Hukukta Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirlerinin Adli Tıbbi Boyutu” başlıklı tezini 25 Haziran 2015 tarihinde başarıyla sundu.

  • Fen Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Arzu Düvenci, Yard. Doç. Dr. Gönül FİLOĞLU danışmanlığında  tamamladığı  “30 İnsersiyon/Delesyon (INDEL) Lokusunun Türkiye’deki Polimorfizmi” başlıklı tezini 26 Haziran 2015 tarihinde başarıyla sundu.
Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved