Adli Mikrobiyoloji

Resim 102

Adli Mikrobiyoloji laboratuvarında; mahkemeler ve savcılıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından usulüne uygun olarak mühürlü zarf içerisinde adli dosyası ile gönderilen her türlü vücut materyalinden (doku, organ, sıvı, vb.) kültür antibiyogram, mantar kültürü(maya ve küf mantarları), parazit aranması ve tanımlanması (dışkıda makroskobik ve mikroskobik inceleme), her türlü materyalden mikrobiyolojik tetkik, boyama ve bakteriyel kültür, her türlü mikrobiyolojik gıda incelemeleri ve mikrobiyolojik su

Resim 100analizleri, tıbbi ürünlere yönelik mikrobiyolojik incelemeler, malzeme, eşya, v.b. ürünlere yönelik mikrobiyolojik incelemeler, ürüne yönelik mikrobiyolojik sterilite kontrolü (Direkt, membran, v.b.) ve entomolojik incelemeler yapılmaktadır.

Raporlama süresi 3-10 gün arasında değişmektedir.

Not: Raporlama süreleri laboratuvarın teknik koşullarına göre değişebilmektedir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved