Adli Moleküler Genetik

amgl

Adli Moleküler Genetik Laboratuvarı; hücre, parafine gömülü doku, kan, idrar, sperm, saç, kemik, kıl, tükürük ve ağız içi sürüntüsü vb. gibi biyolojik örneklere ait moleküler genetik analizlerin yapıldığı birimdir. Bu birimde verilen hizmetler, çağdaş bilim ve teknolojiden yararlanarak yetkin, sorumluluk sahibi, sürekli kendini geliştiren, yargıya-topluma hizmet eden ve alanında uzmanlaşmış bilim insanları tarafından;  uluslararası kabul görmüş standart veya geliştirdiğimiz geçerli ve güvenilir metotlarla, kalibre edilmiş cihazlar kullanarak verilmektedir. 2012 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilen laboratuvarımızda dünyada kabul gören yöntemler uygulanmaktadır. Bu amaçla kalite bilincini laboratuvarımızda geliştirerek ISO 17025’e uygun kalite yönetim sistemi oluşturulmuş ve standardın öngördüğü gereklerin sürekli uygulanması sağlanmaktadır.

HizmetlerimizResim 15

 • Babalık ve Annelik Testleri,
 • Nesep Davalarındaki Genetik Problemler,
 • Akrabalık İlişkileri,
 • Kişiye Ait DNA Profillemesi,
 • Olay Yerinden Toplanan Biyolojik Delillerin Kimliklendirilmesi,
 • Adli Moleküler Genetiği kapsayan incelemeler ile ilgili özel veya resmi dosya tetkiki ve mütalaabildirilmesi,
 • Ayrıca 30 Eylül 2014 tarihli 29135 sayılı Resmi Gazetede “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin” 20/4 (EK 3) maddesi’ nde belirtilen özel koşul gereğince Tüp Bebek Merkezine başvuran çiftlerin bir kısmına DNA analizi yaptırmaları gerekli olduğundan, bu analizler de hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Numune Kabul Kriterleri

1. Resmi başvurular

amgl2Resmi başvurular, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü’ nün onayından sonra Numune Kabul Birimi’ ne sevk edilerek laboratuarımıza teslim edilir.

 1. Mahkeme ve savcılıklar tarafından kolları mühürlenerek müzekkere ile gönderilen kişilerin, İ.Ü Adli Tıp Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarı Numune Kabul Birimine bizzat gelerek yaptıkları başvurular kabul edilir. Mahkemenin gönderdiği müzekkere doğrultusunda görevli tarafından kollarındaki mühürler ve kimlik kontrolü yapılır.
 2. Veya savcılık ve mahkemenin uygun gördüğü sağlık kuruluşunda biyolojik örnekler alınıp, tarafımıza mühürlenerek müzekkere ile gönderilir.

Raporlama Süresi: 15-20 iş günüdür.

2. Özel başvurular

Adli Moleküler Genetik Laboratuvarı’ na yapılacak özel istek başvurularında örnekler, kurumumuz hemşiresi tarafından alınır. Biyolojik örnekler kargo, kurye, posta gibi gönderimler ile kabul edilmez.

a) Nesep tayini başvurularında;

Yaptığımız analiz tümü ile kişisel ve değiştirilemeyen genetik bir profildir. Bu profil nesilden nesle geçen, özgün gen taşımayan bir bölümden elde edilmektedir.

 • Başvuru sahipleri İ.Ü Adli Tıp Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarı Numune Kabul Birimine bizzat gelerek dilekçe ile başvuru yapar (Başvuru tarafların resmi kimlik belgeleri ve birer adet fotoğraf ile yapılır).
 • DNA analizi öncesi mutlaka anne, baba, çocuk ya da çocuklardan, birlikte biyolojik örnek alınır; annenin veya babanın ölmüş olduğu durumlarda ölüm belgesinin getirilmesi zorunludur.
 • Annenin veya babanın kayıp olduğu belirtilen durumlarda, söz konusu durumun ispatı mümkün olmadığı için özel başvuru kabul edilmemektedir.
 • Nesep tayini(Soy bağı) çalışmaları için olası anne ya da olası babanın yazılı muvafakati/rızası zorunludur; aksi takdirde analiz yapılamaz ( 18 yaşından küçük çocuklar için anne ve babanın ortak rızalarının olması gerekir.). Bu konuyla ilgili yazılı onam formu, laboratuarımız da biyolojik örnek Resim 74alınmadan önce taraflara okunur ve imzalatılır.
 • Analizin yapılabilmesi için görevli tarafından anne, baba ve çocuk adayının kimlik kontrolleri mutlaka resimli resmi evraklar incelenerek yapılır.
 • Analiz, yanak içi tükürük ya da kan örnekleri ile yapılmaktadır.
 • Görevli tarafından biyolojik materyal alınır. (Özel başvurularda müracaat eden kişi veya kişilerin tamamının aynı anda merkezde olmaları ve biyolojik materyalin tarafların gözleri önünde alınması şartı aranmaktadır.)
 • Anne karnından bu analiz yapılamamaktadır.
 • Merkezimizde alınan biyolojik örnekler, ilgili kişilerin aydınlatılmış rıza formu imzalamaları halinde araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılır.

NOT: Saç, tırnak, leke ve ebeveynlerin rızası olmadan edinilen biyolojik örnekler etik açıdan doğru bulunmadığı için kabul edilmemektedir.

b) Identifikasyon başvurularında;

 • Tüp Bebek veya Infertilite Merkezine başvuran DNA analizi yaptırması gereken kişilerin, doktorun kaşeli imzalı sevki ile başvuruları kabul edilmektedir.
 • Özel identifikasyon başvurularında (hücre, parafine gömülü doku, kan, idrar, sperm, saç, kemik, kıl, tükürük ve ağız içi sürüntüsü vb. gibi) biyolojik örneklere ait moleküler genetik analizler İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra kabul edilir.
 • Başvuru sahipleri İ.Ü Adli Tıp Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarı Numune Kabul Birimine bizzat gelerek dilekçe ile başvuru yapar (Başvuru tarafların resmi kimlik belgeleri ve birer adet fotoğraf ile yapılır).
 • Başvuru için ilgili tüm tarafların rızaları alınır.( 18 yaşından küçük çocuklar için anne ve babanın ortak rızalarının olması gerekir.)amgl3
 • Görevli tarafından kimlik tespiti yapılır.
 • Görevli tarafından biyolojik materyal alınır. (Özel başvurularda müracaat eden kişi veya kişilerin tamamının aynı anda merkezde olmaları ve biyolojik materyalin tarafların gözleri önünde alınması şartı aranmaktadır.)
 • Merkezimizde alınan biyolojik örnekler, ilgili kişilerin aydınlatılmış rıza formu imzalamaları halinde araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılır.

Raporlama Süresi: Özel identifikasyon başvurularında 5-7 iş günü; nesep tayini başvurularında 15-20 iş günüdür.

 

HİZMET TAAHHÜTLERİMİZ

 • Müşteri istek ve beklentilerini dikkate alarak “Müşteri Odaklı” bir kurum olmak.
 • Tekrarlanabilir, duyarlı ve hızlı, uluslararası geçerli, yeterliliği kanıtlanmış yöntemleri kullanmak.Resim 82
 • Kalibrasyonu ve bakımı yapılmış cihaz ve sistemlerle çalışmak.
 • Doğru ve güvenilir sonuç vermek.
 • Analiz sonuçlarını, önceden bildirilen zaman ve süre içerisinde vermek.
 • Analiz sonuçlarının gecikmesi durumunda gerekli açıklama ve bilgilendirmeyi önceden yapmak.
 • Numune ve rapor güvenliğini sağlamak.
 • Güler yüzlü, saygılı ve hızlı hizmet sunmak.

NOT: Raporlama süreleri laboratuvarın teknik koşullarına göre değişebilmektedir. Detaylar için lütfen irtibata geçiniz. (0212 414 30 00/22826)

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved