Yönetimin Mesajı

 

Adli Tıp Enstitüsü, Adli Bilimlerin hemen her alanında istihdam edilmek üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Ülkemizin bu alanda faaliyet gösteren ilk Enstitüsü olarak otuz yıla varan geçmişinde 488’i yüksek lisans, 141’i doktora olmak üzere 629 mezun vermiş olup mezunlarımız Yüksek Yargı ve yerel mahkemeler, Adalet Bakanlığı, adliyeler, Adli Tıp Kurumu, Emniyet Müdürlüğü, kriminal laboratuvarlar ve daha birçok kurum ve kuruluşta çeşitli kademelerde çalışmaktadırlar. Eğitimler Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Tıp Bilimleri Anabilim Dalları bünyesinde verilmekte olup bir çoğu seçmeli olan yüksek lisans ve doktora ders sayısı 115 adettir. Bu sayede öğrenciler eğitimlerini hedefleri doğrultusunda şekillendirmek konusunda oldukça fazla seçeneğe sahiptirler. Enstitümüzde  görev yapan kadrolu öğretim üyesi sayısı 22 olup üniversitemiz bünyesindeki diğer fakülte ve enstitülerden ise 29 öğretim üyesi hem Türkiye’de hem de yurtdışında kendi alanlarında bilimsel çalışmaları ile tanınmış, bu alana uzun yıllar emek vermiş saygın isimlerdir. Gerek öğretim üyeleri, gerekse dinamik idari kadromuz öğrencilerin bireysel ve akademik sorunları ile yakından ilgilenmekte, ileride iyi birer Adli Bilimci olmaları, vakalara derinlemesine bakabilmeleri için akademik gelişimlerini desteklemektedirler. Öğrenciler danışmanı vasıtası ile bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun tez konusu seçmeye yönlendirilmekte, özellikle fen bilimleri anabilim dalında ki öğrenciler mezuniyet sonrasında bir adli bilimler laboratuvarında çalışabilecek temel bilgi ve beceri edinebilmektedirler.

Araştırma geliştirme çalışmalarımız bir diğer önceliğimizdir. Her üç Ana Bilim Dalında şimdiye kadar birçok proje tamamlanmış, devam etmekte veya planlanmaktadır. Öğrenci tezleri de ülkemizin Adli Bilimler alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda seçilmekte ve tezlerin bitiminde ulaşılan verilerin gerçek yaşama değer katması, suç ve suçlu ile mücadelede ülke kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.  Projelerin sürdürülebilir olması ve elde edilen sonuçların toplumda çarpan etkisi yaratarak daha fazla insanın yaşam kalitesini artırması, adaletin teessüsünü kolaylaştırması önemsediğimiz bir diğer husustur.

Ayrıca eğitim ve araştırma geliştirme faaliyetlerimiz ile ulaştığımız bilgi birikimi ve laboratuvar kapasitesini rutin hizmet alanlarımızı çeşitlendirerek toplumun hizmetine sunmaktayız. Bu amaçla ISO 17025 akreditasyon sistemine sahip olan laboratuvarlarımızda adli genetik analizler (babalık testleri, nesep ilişkileri, olay yerinden gelen biyolojik örnekler vb.), toksikolojik analizler (uyuşturucu taramaları, alkol analizleri, ağır metal analizleri, iş yeri ortamından analizler vb.), adli dosya tetkiki sonrasında mütalaa düzenleme, imza ve yazı incelemeleri, sahtecilik, adli belge incelemeleri gibi birçok konuda mahkemelerden gelen talepler yanında özel ve tüzel başvurularda belli kabul koşullarını sağlaması halinde kabul edilmektedir.

Adli Tıp Enstitüsü,  1999 yılından beri Avrupa Adli Bilimler Ağının (ENFSI) üyesi olarak uluslararası bilgi, deneyim ve paylaşım sisteminin bir parçasıdır.

Güçlü ve dinamik kadromuz, geçmişe dayanan tecrübemiz, modern cihazlar ile donanmış laboratuvarlarımız, her şeyden önemlisi ceza adaletinin teessüsüne olan katkımızın verdiği şevk ve motivasyonumuz, takım bilinci ile hareket eden ekibimiz ile siz öğrencilerin eğitimine, hızla değişen teknolojik değişimin takibine, halkımızın hizmetine talip olduğumuzu belirtir saygılarımı sunarım.

Prof.Dr.Faruk Aşıcıoğlu

Adli Tıp Uzmanı & Tıbbi Biyoloji Bilim Dr.

Enstitü Müdür V.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved