Adli Tıp Enstitüsü’nden TÜBİTAK 1005 Destek Programı Kapsamında Yeni Proje

Enstitümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gönül Filoğlu yürütücülüğünde verilen “1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı” kapsamında”Adli Kimliklendirmede Kullanılmak Üzere Indel Lokuslarına Ait Kit Geliştirilmesi” başlıklı proje önerisi, değerlendirme sürecinde çok iyi karşılığına gelen “A” proje puanı ile “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı” tarafından desteklenmeye layık görülmüştür.

Projenin konusu; STR (Short Tandem Repeats- kısa tekrar dizinleri) lokusları dünyada adli kimliklendirme amacıyla yaygın olarak kullanılan genetik işaretlerdir. Ancak, beklemiş ve bozulmuş biyolojik örneklerde birçok kez olay yerinden tam DNA profili elde edilememektedir. Son yıllarda adli bilimciler DNA üzerinde daha az yer kaplayan ve bu nedenle az miktarda ve bozulmuş biyolojik örneklerden dahi başarılı DNA profili elde edilebilen Single Nucleotide Polymorphism (SNP) ve InDel lokuslarına yönelmişlerdir. Bu lokuslar kısa (60-200 baz çifti-bç) amplikon uzunluklarına (PCR ürünleri) sahip olup günümüzde kimliklendirmede kullanılmaya başlanmıştır.

Projenin amacı ve hedefi; Kimliklendirme ve nesep tayininde kullanılabilecek özgün 35-40 InDel lokusunu içeren kit geliştirmektir. Bunun için öncelikle oluşturulacak panelin optimizasyonu yapılarak hedef DNA miktarı belirlenecektir. Beklemiş, bozunmuş ve eser miktardaki örneklerde çalışılarak adli olgularda uygulanabilirliği saptanacaktır. Kitin optimizasyonundan sonra validasyonu yapılarak; tekrarlanabilirliği, analiz eşik değeri ve en az kullanılabilecek DNA miktarı gibi validasyon parametreleri belirlenecektir. Ayrıca söz konusu panelin gen sıklıkları belirlenerek Türkiye’deki polimorfizmi belirlenecektir. Bu şekilde InDel lokuslarına ait üretilmiş kitin Türkiye’deki kriminal laboratuvarlarda kullanılması sağlanacaktır.

Bu projede 35 ile 40 arasında InDel gen bölgesi çalışılacaktır. Bu kadar lokusu bir arada içerecek multipleks bir panelin tek başına yeterli olması nedeni ile başka genetik işaretlere gerek kalmadan adli kimliklendirme, annelik/babalık ve akrabalık ilişkilerinin tayininde kullanılabilecektir. Bu proje ile üretilecek yerli üretim kit, bu alanda Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltacaktır.

Proje kapsamında üretilecek nihai ürün adli kimliklendirme, babalık-annelik tayini ve akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde; Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı Kriminal Laboratuvarları, Üniversitelerin Adli Tıp Enstitüleri ve Adli Tıp Ana Bilim Dalları ile babalık ve akrabalık tayini yapan özel laboratuarların kullanımına sunulabilecektir.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved