Adli Toksikoloji Laboratuvarı

Resim 68İnorganik analiz (ICP-MS ile)

Tüm vücut sıvıları ve dokularda, su ve gıda örneklerinde, toprak, cam ve her türlü katı delil veya örneklerde eser element (Se, I, vb.), toksik element (As, Hg, Pb, Al, Ni vb.) ve temel elementlerin (Ca, Mg, K, P vb.) nitel ve nicel her türlü inorganik analizleri

Numune kabul kriterleri
İdrar, su ve her türlü sıvı numune
• Steril, plastik, vida kapaklı idrar kabına veya plastik steril bir kaba; en az 5 mL olacak şekilde alınmalı.
• Metal kapaklı cam kavanoz, şişe vb. kesinlikle kullanılmaz.
• DMSA kullanılarak yapılan idrar toplama prosedürü için lütfen irtibata geçiniz (0212 414 30 00/22826).
Kan
• EDTA’lı (mor kapaklı), mümkünse plastik, değilse cam kan alma tüpüne; en az 2 mL olacak şekilde alınmalı.
Resim 20Saç
• Saç numunesi kafanın ense üst bölgesinden kurşun kalem kalınlığında alınmalı.
• Saçın kök ve uç tarafı işaretlenmeli.
• Kağıt zarf ya da plastik poşette muhafaza edilmeli.
• Saç miktarı en az 0,3 gram olmalı.
• Saç boyalı ise belirtilmeli.
• Alüminyum folyo kullanılmamalı.

Her türlü katı numune (Kozmetik, gıda, boya vb.)
• Numunenin durumuna göre kağıt zarf veya plastik poşette saklanmalı.
• En az 1 gram olacak şekilde alınmalı.
Raporlama süresi: 6-12 gün

 


Uyuşturucu ve ilaç etken madde analizi (HPTLC, GC-MS ve LC-MS/MS ile)

Saç, idrar, kan, tükürük gibi biyolojik numunelerden ilaç etken maddelerinin ve uyutucu-uyuşturucu maddelerin analizi

Numune kabul kriterleri20150706_102217

İdrar
Plastik, vida kapaklı steril idrar kabına 20-50 mL olacak şekilde alınır.
Kan
• Tam kan için EDTA’lı tüpe (mor kapak)10 mL olacak şekilde alınır.
Serum
• Kuru tüpe (sarı kapak) 10 mL kan alınır.
• Santrifüjlenip ayrılmış serum laboratuarımıza kapalı tüpte gönderilir.
Resim 29

Saç

  • Kafanın ense üst bölgesinden kurşun kalem kalınlığında saç numunesi kesilir.
  • Kesilen saç telleri aynı hizada olmalı ve sıkıca bağlanmalıdır.
  • Saçın kök ve uç tarafı işaretlenmeli.
  • Saç miktarı en az 0,5 gram olmalı.
  • Saç boyalı ise belirtilmeli.Kağıt zarfta ya da alüminyum folyoda muhafaza edilmeli.

Raporlama süresi: 10-20 gün

 


Alkol ve Uçucu Madde analizi (HSGC-MS ile)

Kan, idrar, her türlü sıvı, endüstriyel madde vb numunelerde etil alkol, metil alkol, benzen, toluen,ksilenvb. uçucu maddelerin analizi

Kan
• En az 3 mL kan numunesi, EDTA (mor kapak) veya NaF (mavi kapak) içeren tüpe alınarak aynı gün içinde laboratuarımıza teslim edilmelidir. Tüp üzerindeki etikette numunenin alınma saati muhakkak yazılı olmalıdır. Kan alımı sırasında alkollü pamuk kullanılmamalıdır.20150706_102730

İdrar
• Ağzı kapaklı sızdırmaz kap içerisinde, en az 5 mL olmalı.
Endüstriyel Madde (Tekstil, Lif, gıda vb.)
• En az 3 gram numune, ağzı sıkıca paketlenmiş plastik poşet veya kap içerisinde laboratuvarımıza gönderilir. En az 3 gram olmalı.
Her türlü sıvı numune
• En az 3 mL numune, ağzı sıkıca kapatılmış cam veya plastik tüp vb içerisinde olmalı

Raporlama süresi: 1-3 gün


NOT: Aynı numune için birden fazla analiz talep edilmesi durumunda numune miktarı gerektiği kadar artırılmalıdır. Raporlama süreleri laboratuarın teknik koşullarına göre değişebilmektedir. Detaylar için lütfen irtibata geçiniz (0212 414 30 00/22826)

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved