İÜ Adli Tıp Enstitüsü Adli Moleküler Genetik Laboratuvarı DNA Analizleri Hakkında

30 Eylül 2014 tarihli 29135 sayılı Resmi Gazetede “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin” 20/4 maddesi gereğince Tüp Bebek Merkezine başvuran çiftlerden kemoterapi, ve/veya anılan maddenin 2. ve 3. fıkralarında  zikredilen diğer nedenlerle 90 günden fazla üreme hücreleri dondurulan bireylerin DNA analizi yaptırmaları gerekmektedir. Mevzuattaki emredici bu hüküm gereğince yapılması gereken DNA analizi hizmetini TÜRKAK tarafından akredite olan İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Adli Moleküler Genetik Laboratuvarı dünyada kabul görmüş yöntemler uygulayarak vermektedir.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved