Araştırma – Projeler

Tez ve bilimsel amaçlı çalışmalar ile özel veya kamu kurumlarından yapılan  kurumsal toplu talepler için, istenen analizin nitelik ve niceliğine göre, analiz ücretlerinde belirtilen fiyatlarda yönetim kurulu kararı ile indirim uygulanacaktır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved