Doç. Dr. Beril ANILANMERT Tarafından Yürütülen TÜBİTAK 1001 Projesi Başarıyla Tamamlandı

2015 yılında kabul edilen “Bazı Date-Rape Ilaçlar Için LC-MS/MS Yöntemiyle Meyve Suyu Ve Kolada Hızlı ve Doğrudan Analiz Yöntemi Geliştirilmesi ve Validasyonu” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi, proje yürütücüsü Doç. Dr. Beril ANILANMERT, uzun dönem bursiyer Arş. Gör. Fatma ÇAVUŞ YONAR ve kısa dönem bursiyer Uzm. Kimyager Elif YILMAZ PEKÇALIŞKAN tarafından 2017 yılı itibariyle başarıyla sonuçlandırılmıştır. Aralık ayı içinde Tübitak tarafından sonuç raporu başarılı bulunmuştur. 

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved