Thesis and Dissertations Published between 2000-2009

ID No Author Year Title Type
91539 Ramazan ERDOĞAN 2000 Polisin ifade alma yetkisi ve yöntemleri Master’s Thesis
91540 Kamil KUYUCU 2000 İstanbul metropolünde 1996-1997-1998 yıllarında meydana gelen asayişe müessir fiillerin incelenmesi ve önleme yöntemleri Master’s Thesis
91541 Kemal KARANFİL 2000 Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ışığında Türk Hukuku’nda çocuğun ana-babasını bilme hakkı üremeye yardımcı teknolojiler ve adli bilimler Master’s Thesis
103288 Ersin CANDEMİR 2000 Kamu güvenliğinin sağlanmasında coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması ‘Ankara ili, Çankaya ilçesi pilot uygulaması’
The Usage of geographic information systems at protecting social security
Master’s Thesis
115331 Figen BALCIOĞLU 2000 Gıda güvenlik denetiminde aflatoksin ile ilgili adli kanıtlar Dissertation
81001 Evren İŞLER 2001 Otopsi kararı Master’s Thesis
91445 Mehmet Sıddık ÇİNKO 2001 Hasta haklarının hukuki ve tıbbi açıdan irdelenmesi Master’s Thesis
104854 Resul ÇAKIR 2001 Yargıtay 1. Ceza Dairesine 1995-2000 yılları arasında intikal eden dosyalarda namus saikiyle işlenen adam öldürme suçlarının değerlendirilmesi Master’s Thesis
107853 Selen GENÇ 2001 Namus cinayetlerinin yazılı basına yansıması Master’s Thesis
107880 Saniye DALBUDAK 2001 Siyanüre maruz kalan altın yapım yerlerinde çalışanlarda plazma ve idrarda spektrofotometrik yöntemle tiyosiyanat tayini Master’s Thesis
107881 Serdar GÖÇER 2001 Türk ceza uygulamasında silah ve adli tıp bakımından incelenmesi Master’s Thesis
107882 Nagihan DALKANAT 2001 Erkek eşcinsellere uygulanan fiziksel şiddet ve bu bireylerin uyguladıkları fiziksel şiddetin değerlendirilmesi Master’s Thesis
107858 Özgür NİKBAY 2001 İntihar saldırıları ve Türkiye’deki intihar saldırılarının sosyo-dinamik açıdan incelenmesi Master’s Thesis
107884 Eyüp BULDUKOĞLU 2001 Mermi çekirdeklerinin balistik incelemesi ile ateşli silah markasının belirlenmesi Master’s Thesis
107859 S. Güray AKIN 2001 Adli grafolojide sağlıklı mukayese belge temininin esasları Master’s Thesis
107885 Süleyman CEYHAN 2001 Ceza hukuku ve adli bilimler açısından meşru müdafaa Master’s Thesis
107886 Hüseyin ASLAN 2001 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri İle Mücadele Kanunu’na göre iletişimin izlenmesi ve tespiti Master’s Thesis
107887 Birsen TÜRK 2001 Evlenme sebebiyle dava veya cezası tecil kapsamında olan cinsel içerikli suçların incelenmesi Master’s Thesis
107888 Emine AKDENİZLİ 2001 Sera tarımında kullanılan pestisit kalıntılarının incelenmesi Master’s Thesis
107889 M. Meltem CANVER KOZANOĞLU 2001 Islahevindeki hükümlü çocuklarda kişisel ve sosyal uyum (Islahevinin etkilerinin araştırılması) Master’s Thesis
107890 S. Erhan ANZERLİOĞLU 2001 Televizyon haberciliğinde etik dışı yayınlar Master’s Thesis
107891 Şenol DEMİR 2001 Türk yargı sisteminde infaz hukuku ve uygulaması ile adli bilimler açısından cezaların caydırıcılığı ve suçluların topluma kazandırılması Master’s Thesis
107895 Hakan DÜNDAR 2001 Türk Ceza Kanunu’nun 414-418. kapsamında Niğde Ağır Ceza Mahkemesi’ne 1996-2000 yılları arasında yansıyan cinsel saldırı suçlarının incelenmesi Master’s Thesis
107896 Ayşe BIÇAK ÇERKEZİ 2001 Kısa ardışık tekrarlardan CSF1PO, THO1, TPOX sistemlerinin Kosova Türkleri’nde sıklık dağılımının incelenmesi ve adli bilimler alanında değerlendirilmesi Master’s Thesis
107897 Yelda KABLAMACI ATAN 2001 Lise öğrencilerine yönelik fiziksel şiddetin değerlendirilmesi: Bir pilot çalışma Master’s Thesis
107898 Hasan YALÇIN 2001 TCK’nın 414-418.nci maddeleri kapsamında Konya-Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’ne 1990-2000 yılları arasında yansıyan cinsel saldırı suçlarının incelenmesi Master’s Thesis
107868 Sema ÖZDEMİR 2001 Uçucu madde kullanımı ve şiddet Master’s Thesis
107870 Fahrettin Kemal YERLİ 2001 Ceza muhakemesinde hukuka aykırı deliller ve adli tıp yönünden incelenmesi Master’s Thesis
107899 Havva ALTUNÇUL 2001 Kemik dokusunda DNA çekitleme ve tipleme yöntemleri Dissertation
107900 Seyfullah ÇAKMAK 2001 Ölüm cezalarının hukuksal açıdan değerlendirilmesi Master’s Thesis
107901 Yakup YILDIZ 2001 Hukuki açıdan aile içi şiddet olgusu Master’s Thesis
107902 Cengiz CİNNİOĞLU 2001 Y koromozumu varyasyonlarının analizi ve adli bilimler alanında kullanımı Dissertation
107903 Yani KOÇİAS 2001 Allogeneik ilik nakli gerçekleştirilmiş hastalarda 6 DNA STR lokusu veriminin adli bilimler açısından değerlendirilmesi Master’s Thesis
107849 Perihan BAŞTÜRK 2001 Acil servis başvurularının, adli olgular yönünden incelenmesi Master’s Thesis
107850 Oğuz ESENBOĞA 2001 G3 ve Kalashnikov (AKM) marka otomatik tüfeklerde atış mesafesi tespiti Master’s Thesis
107904 Ayşe KOYUNCU 2001 Madde bağımlılığında intihar eğiliminin değerlendirilmesi Master’s Thesis
107851 Mustafa KAYAOĞLU 2001 Türkiye’de uyuşturucu madde suçlarının önlenmesinde ‘Psiko-aktif Madde Testi’ uygulamasının hukuki boyutlarının incelenmesi Master’s Thesis
107852 Lale Pınar ÇORAKLI 2001 Cinsiyet değişikliğine esas olacak kriterlerin belirlenmesi Master’s Thesis
107905 Mehmet ASLAN 2001 İstanbul bölgesinde kolluk güçlerine yansıyan cinsel saldırı olgularının değerlendirilmesi Master’s Thesis
107906 Bülent ALBAYRAK 2001 Olay yeri incelemesi ve hüviyet tayini Master’s Thesis
111488 Tarkan YILDIZ 2001 Türk Ceza Kanunu’nun 451. maddesi ve adli tıp boyutu Master’s Thesis
111489 Fergan GENÇ 2001 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce sağlık personelinin tıbbi uygulamalardan doğan yasal sorumluluğu çerçevesinde incelenen olguların değerlendirilmesi Dissertation
111490 Mustafa Remzi TOPRAK 2001 Türk ceza hukukunda cinsel suçlar ve özellikle ırza tecavüz suçu bakımından mağdur rızası Master’s Thesis
111422 Burçin ALSANCAK 2001 İntihar girişiminde bulunan 11-16 yaş arası çocuklarda depresyon, anksiyete ve benlik algısı Master’s Thesis
175541 Ayhan KARA 2001 Organize suç olgularının irdelenmesi antalya ve civarı Master’s Thesis
107857 Ali Cengiz KARACA 2002 Toprak delillerinin mikroskobik analizler ile farklılandırılması Master’s Thesis
107883 Halit Nadir GÜL 2002 Hırsızlık suçlarının aydınlatılmasında coğrafi bilgi sistemleri: Bursa ili pilot uygulaması Master’s Thesis
107893 Ahmet ACAR 2002 İstanbul’da yağma suçu mağdurlarının eşkal değerlendirmesi Master’s Thesis
107894 Oya TANÇ 2002 İnsan idrar, kan ve saç örneklerinde opiatların immunolojik metod ile taranması ve gaz kromatografisi kütle spektrofotometrisi ile konfirmasyonu Master’s Thesis
107869 Atilla ÖZTÜRK 2002 Adli tıp uygulamasında hekim hataları ve hekimin sorumluluğu Master’s Thesis
115073 Alev SEZEN 2002 Kadına yönelik aile içi şiddetin boşanma davalarına yansıması Master’s Thesis
115074 Şükrü İLCİ 2002 Çocuk suçluluğu ve çocuk yargılamasının adli bilimler açısından değerlendirilmesi Master’s Thesis
115075 Ömer GÜLMÜŞ 2002 Cinsiyet değişikliği ameliyatlarındaki hukuki sorunlar Master’s Thesis
115077 İsmail AYTAÇ 2002 Yardımcı üreme tekniklerinin hukuk ve adli tıp açısından incelenmesi Master’s Thesis
115078 Emin KOÇ 2002 Kolluk kuvvetlerinin silah kullanma yetkisi Master’s Thesis
115088 Mustafa BİRCAN 2002 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme etkinlikleri: 183 ölüm olayının analizi Master’s Thesis
115089 Sinan YILMAZ 2002 Dünyadaki uygulama ve mevzuatımız açısından kiralık rahim ‘Surrogate Motherhood’ Master’s Thesis
115090 Murat Hasan TABAKOĞLU 2002 Dopamin D2 reseptör geni polimorfizmi ve DRD2 mikrosa telit polimorfizmi ile karşılaştırılması Master’s Thesis
115091 Selin MÜDERRİSOĞLU 2002 Adolesan döneminde karşılaşılan intihar eğilimlerinde aile-içi duygusal ve fiziksel istismar ile depresyonun etkileri Master’s Thesis
115092 Mehmet Ali BARIN 2002 Polisin silah kullanma yetkisi ve Yargıtay kararlarına göre zorunluluk sınırının aşılması Master’s Thesis
115093 Mesut ÖZCAN 2002 Hekimin tıbbi hatalarından kaynaklanan cezai sorumluluğu Master’s Thesis
115094 Gökçe YILDIRIM 2002 Adli tıp yönünden AİHM kararları ve iç hukukta olay yeri incelemesi ve otopsi Master’s Thesis
115095 Abdurrahman KAVUN 2002 Sarhoşluk Master’s Thesis
115071 Ertan ÜNSAL 2002 1995-2000 Yılları arasında Adana ili ve Kozan ilçesi adli yargı çevrelerinde namus saiki ile işlenen kasten adam öldürmek suçları Master’s Thesis
115072 Süleyman MEMİŞÇİ 2002 Trafikte ağır vasıta sürücülerinin kişisel hata kaynakları Master’s Thesis
123922 Yener YAVUZ 2003 Uyuşturucu madde suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili Master’s Thesis
132592 Koray YILDIZ 2003 Olay yerinde bulunabilecek biyolojik materyalden, amelogenin DNA lokusunun incelenmesi ile cinsiyet tayini Master’s Thesis
132593 Gülnaz TATLICI 2003 Ölüm zamanı tayininde postmodern DNA degredasyonu: flow sitometrik analizin önemi Dissertation
132594 Mehmet BAHADIR 2003 Paralarda sahtecilik suçları Master’s Thesis
132595 Hidayet TAHTACI 2003 Türkiye’de biyolojik materyallere ilişkin yasal düzenlemeler Master’s Thesis
132596 Alpay GÖÇMEN 2003 Adam öldürme suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili Master’s Thesis
132600 Mustafa ASLAN 2003 Irza geçme suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili Master’s Thesis
132587 Hasan CAN 2003 Törelerin etkisiyle işlenen adam öldürme suçları ve bu suçlarla ilgili Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemelerinin 1990 – 2000 yılları arasında verdikleri kararların incelenmesi Master’s Thesis
132588 Mukaddes ÖZTÜRK 2003 İstanbul’da dolum sonrası kaynak sularının mikrobiyolojik incelenmesi Dissertation
132589 Kemal TANER 2003 Türk ilaç endüstrisinde uluslararası standartlarına uyumluluğun incelenmesi Master’s Thesis
132590 Aydın TEZCAN 2003 Ateşli silahlarla ilgili suçlar nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili Master’s Thesis
132591 Ayla SAĞ 2003 Cannabis Sativa L.’de menşei tayini amacı ile DNA izolasyonu Master’s Thesis
138438 Zafer TUNCEROĞLU 2003 İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde polis açısından cinsel saldırı suçlarının soruşturulmasında mevcut uygulamalar ve yeni yaklaşımlar Master’s Thesis
138439 Murat GÖK 2003 İstanbul’da 1997-2002 yılları arasında polis intiharları Master’s Thesis
138440 Yasin BEŞER 2003 Bursa ilindeki uyuşturucu madde suçlarının değerlendirilmesi Master’s Thesis
138375 Ramazan Rıza BARUT 2003 İstanbul ilindeki jandarma bölgesinde suçtan mağdur olmuş olan çocukların görünümü Master’s Thesis
138376 Osman DELEN 2003 İstanbul ili 3(üç) jandarma bölgesindeki çocuk suçluluğunun görünümü Master’s Thesis
138377 Erkut Güçlü KAHRAMAN 2003 Türkiye’de adli bilimlerin Avrupa hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi Dissertation
138378 Oğuz ÜSTÜNEL 2003 Çocuk mahkemesi içinde çocuk kolluğu ve bir uygulama örneği : Bahçeşehir Çocuk Suçlarını Önleme Merkezi Master’s Thesis
138379 Leyla ÇAKICI GERÇEK 2003 Hukuk ve adli bilimler açısından kan gütme saiki ile işlenen adam öldürme suçu Dissertation
138380 Ayşe Elif YAVUZ 2003 Tutuklu yada hükümlü erkek ergenlerde kriminolojik öykü ile madde kullanımı ve aile yapısı arasındaki ilişki Master’s Thesis
138381 Ülkü ÇINAR 2003 Sağlık Hukuku Dissertation
138382 Nazan EMİL ÖĞÜNÇ 2003 Kadın cezaevi popülasyonunda adam öldürme suçu işlemiş kadınların suç motivasyonlarının ve MMPI profillerinin araştırılması Dissertation
138587 Gürol CANTÜRK 2003 CO-oksimeterli kan gazları cihazı ile karboksihemoglobin stabilitesinin incelenmesi Dissertation
138588 İsmail ÇAKIR 2003 Enerji dağılımlı X-ışını analizörlü taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDS) ile sıkça karşılaşılan katı adli delillerin incelenmesi Dissertation
138589 Yasemin BALCI (GÜNAY) 2003 Travma skorunun etkili eylemlerin değerlendirilmesinde kullanımı Dissertation
138590 Eyüp ORTATEPE 2003 Polisin hizmetiçi eğitiminde olay yeri incelemesi eğitiminin analizi Master’s Thesis
138591 Sinem YILDIZ 2003 Erkek homoseksüel ve heteroseksüellerin çocukluk çağı duygusal istismar ve ihmalinin depresyon düzeyi üzerindeki etkisi Master’s Thesis
138592 Medine Y. YARAR 2003 Dopamin DRD2 geni polimorfizmi ve eroin bağımlılığı Master’s Thesis
138593 Özgür SEVİM 2003 Alkoliklerde keton cisimleri ile ketoasidozolan ölümler arasındaki ilişki Master’s Thesis
138594 Kürşat DURMUŞ 2003 Olay yeri incelemesinde ve örnek alımında delilin devamlılığının sağlanması Master’s Thesis
138574 Bilal YALÇIN 2003 Çocuk ve suç ilişkileri (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Nisan 2001-2002 kayıtları esas alınarak) Master’s Thesis
138575 Şeyda İŞMAN 2003 Çocukluk çağı istismarı ve ihmalinin çocuk suçluluğuna etkisi Master’s Thesis
138576 Belkıs BALİ ORUĞ 2003 ABO glikozil transferaz geninin (ABO kan grubu) tiplenmesi ve adli bilimlere uyarlanması Dissertation
138577 Emel Hülya YÜKSELOĞLU 2003 Y kromozomu STR polimorfizminin babalık tayini ve adli idantifikasyonunda kullanımı Dissertation
138711 Meltem SERGER 2003 Uçucu madde kullanan çocuklarda wechsler çocuklar için zeka ölçeği (WISC-R) değerlendirme sonuçları Master’s Thesis
138712 Bülent NAYIR 2003 Ceza yargılamasında mağdur hakları Master’s Thesis
138713 Erdinç ÖZTÜRK 2003 Travma kökenli dissosiyatif bozukluk vakalarının ailelerinde çocukluk çağı travmalarının sıklığı Dissertation
138584 Ümran ÖZKAN 2003 Gıda mevzuatına aykırı olduğu iddia edilen gıdaların cezai takibinde Adli Tıp Kurumu’nun önemi Dissertation
138585 Niyazi Ege GÜRAL 2003 Bilgisayar ortamında kurgulanıp manyetik banda kaydedilen ses sinyallerinin adli amaçlı incelenme yöntemi Dissertation
138586 Oktay KAYGISIZ 2003 İstanbul’da taksi gaspı olayları ve failleri üzerine bir araştırma Master’s Thesis
138476 Mehlika Sevda DAĞLAR 2004 11-15 yaş arası çocuk suçlularda aile içi şiddet ve davranış problemlerinin suçta tekrar ile ilişkisi Dissertation
144490 Serdar ŞİMŞEK 2004 İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemelerinde karara bağlanmış konusu eroin olan uyuşturucu suçları Master’s Thesis
144491 Itır TARI 2004 İstanbul ilinde yaşayan sokak çocuklarında intihar girişimi davranışları Master’s Thesis
144492 Alparslan EYÜPOĞLU 2004 İstanbui İli Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı’na herhangi bir suç isnadıyla gelen/getirilen çocukların risk alma davranışı bakımından incelenmeleri Master’s Thesis
144493 Beyhan CEYLAN 2004 2000-2003 yılları arası İstanbul polis bölgelerinde meydana gelen adam öldürme olaylarının kadın mağdurlarının incelenmesi Master’s Thesis
144474 Zafer ERCAN 2004 2003 yılında İstanbul liselerinde öğrenim gören 16 yaş grubu öğrencilerin bağımlılık yapan maddelere ilişkin farkındalık düzeyleri Master’s Thesis
144496 Yüksel SOYSAL 2004 Ateşli silahlarla susturucu kullanımının atış artıklarına etkileri
The Effect of silencers on gunshot residues
Master’s Thesis
144475 Rabiş KESKİN 2004 Glasgow koma skalasının zehirlenme olgularında kullanımı Master’s Thesis
144476 Hakan KESGİN 2004 İstanbul Halkalı Jandarma Komando Taktik Alayı 1. Jandarma Komando Taburu’nun son 8 yılda İstanbul ilinde müdahale ettiği toplum olaylarının incelenmesi Master’s Thesis
144497 Ümit SEMERCİ 2004 Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birliklerde 1998-2002 yılları arasında meydana gelen er/erbaş intiharlarının incelenmesi Master’s Thesis
144498 Elif BAYKARA 2004 Saçta GC-MS-NCI yöntemi ile diazinon tayini ve çeşitli faktörlerin diazinonun saça adsorpsiyonuna etkisinin incelenmesi Master’s Thesis
144499 Saadet ÖZGAN 2004 Ergenlik döneminde dinlenilen müzik türü ile kendine zarar verme davranışı arasındaki ilişki Master’s Thesis
144500 Nurhas SAFRAN 2004 Hemşirelikte ve ebelikte malpraktis Dissertation
144478 Osman DOLU 2004 Kredi Kartları Sahteciliği ve dolandırıcılığı Master’s Thesis
144479 Mira Rana GÖKDOĞAN 2004 Fotoğraf karşılaştırmaları ile insan yüz morfolojisi Dissertation
144480 İbrahim Ömer BARLAS 2004 DNA-STR lokusları ile ouşturulan veri tabanının popgene istatistik programı ile analizi Dissertation
144481 Tülin ÇINAR 2004 Adli Tıp Kurumu’na 2001-2003 tarihleri arasında gelen narkotik madde dosyalarındaki nitel ve nicel analizlerin değerlendirilmesi Master’s Thesis
163293 Sharon Sibel BOLLE 2005 Salvinorin-A isimli maddenin hayvan davranış modellerinde etkisinin araştırılması Master’s Thesis
163320 Barış MUTLU 2005 İnternet üzerinden uyuşturucu uyarıcı ve halüsinojen ticareti Master’s Thesis
163321 Güven KAVADARLI 2005 Adli mühendislik uygulamaları : Trafik kazalarının rekonstrüksiyonu Master’s Thesis
163322 Şükriye YILDIZİLİ KARADAYI 2005 Uçucu madde bağımlılarında antemortem ve postmortem örneklerde madde düzeylerinin headspace gaz kromatografisi ile belirlenmesi Master’s Thesis
163577 Mohammad Ali Shirizadeh GHEZELJEH 2005 Tamamlanmış intihar olgularında D2 dopamin reseptör polimorfizmi Dissertation
163316 Erhan ÖZDEN 2005 Travma hastalarında alkol kullanım bozuklukları: Sıklığı ve nedensel ilişkisi Master’s Thesis
163317 Şeyda Şebnem ÖZCAN 2005 Biyolojik leke ve iskelet kalıntılarının kimliklendirilmesi: Sorunlar ve çözüm önerileri Master’s Thesis
163318 Gavril PETRİDİS 2005 Mitokondriyal genomun HV1 HV2 ileri değişken bölgelerinin adli amaçlı dizinlenmesi Master’s Thesis
163319 Elif YALÇIN 2005 FISH yöntemi ile insan kaynaklı biyolojik materyallerde cinsiyet tayini Master’s Thesis
165282 Zeynep Belma GÖLGE 2005 Cinsel saldırıda etkili faktörler ve suçlu profili Dissertation
165283 Alper ENGELER 2005 Psikopati ve antisosyal kişilik bozukluğu Dissertation
165752 Aslı AKDAŞ 2005 Çocuk istismarı tarama anketi: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması Dissertation
203864 Merve İŞKOL FİDAN 2005 Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvalarında barınan çocukların WISC-R skorlarının değerlendirilmesi
The assessment of WISC-R scores of the children who live in social services and the protection of children dormitories’ institutions
Master’s Thesis
203865 Fevzi CEBE 2005 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetiştirme yurtlarında barınan çocukların “Benlik Saygısı”, “Depresyon”, “Kaygı” skorlarının ailesi yanında kalan çocuklarla karşılaştırılması
The “depression”, “anxiety” and “self esteem” scores of the Children Who Live in Social Services and Society for The Protection of Children’s dormitories in comparison to the children who live with their family.
Master’s Thesis
203866 Selen AYAS BÜTÜN 2005 Suç işlemiş ve şizofreni tanısı almış kişilerin işledikleri suç tipleri,suç işleyiş biçimleri ve kişilik özellikleri
The crime type and the personalities of people who commited the crime with schizophrenia diagnosis
Master’s Thesis
203790 Deniz YILDIRIM 2005 İlkokul çocuklarının boğazlarında kolonize olan primer bakteriyel etkenlerin sıklığı ve antimikrobiyal direnç paternleri : 2004-2005 yılında yapılan 9 merkezli epidemiyolojik çalışma
Prevalence of potential bacteria in nasopharyngeal carrriage and antimicribial resistant in school children during 2004-2005 year in Istanbul
Master’s Thesis
203583 İpek KAHYA 2005 İstanbul ili üç büyük devlet hastanesi acil servislerinde muayeneleri yapılan ve adli raporları düzenlenen olgularda adli tıbbi yaklaşım ve kayıt sisteminin irdelenmesi
Analysis of forensic medical approach and registration systems of cases that are evaluated and given forensic reports in the emergency departments of three major public hospitals in istanbul
Master’s Thesis
203781 Engin EKER 2006 2005 yılında İstanbul ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ergenlerin yeme tutumlarının değerlendirilmesi ve kendine zarar verme ile intihar davranışları bakımından karşılaştırılması
The evaluation of eating behaviour of adolescents studying in middle schools of istanbul during 2005 and comparison of their suicidal behaviour and self-mutilation
Master’s Thesis
203783 Selma TEPEHAN 2006 Yoğun bakım ve servislerde çalışan sağlık personelinin ötanaziye yaklaşımı
Health staff?s attitude towards euthanasia in icus and other units
Master’s Thesis
203861 Yusuf Tunç DEMİRCAN 2006 Diş hekimlerinin tıbbi müdahalelerden doğan hukuki sorumlulukları
Legal reponsibilities of the practicing dentists
Master’s Thesis
203863 Hüseyin ÇAKAN 2006 Visseral leishmaniasis tanısında karşılaşılan sorunlar
Problems encountered during the diagnosis of visceral leishmaniasis
Master’s Thesis
203784 Akif ÖZGÜN 2006 Kırşehir Adliyesinde 2000-2004 yıllarında cep telefonuna karşı, malvarlığına yönelik suçlar bağlamında işlenen suç dosyalarının incelenmesi
Examination of cellphone theft criminal files, within the context of crimes against property, submitted to the kirsehir court of justice from 2000 to 2004.
Master’s Thesis
203787 Bülent USTA 2006 Küçükçekmece Kadın Sığınma Evi’nin antropolojik açıdan incelenmesi
Anthropological investigation of Woman Protection Center of the City of Kucukcekmece
Master’s Thesis
203857 Selda MERCAN 2006 Opiat bağımlılarında sitokrom P450-2D6 (CYP2D6) *3, *4, *5 ve *6 alelerinin tek nükleotid polimorfizmi
The single nucleotide polymorphism of cytochrome P450-2D6 (CYP2D6) *3, *4, *5 ve *6 alleles of opiate addicts
Master’s Thesis
203782 Murat YÜKSELOĞLU 2006 Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyodemografik özellik ve psikolojik gereksinimlerinin irdelenmesi
The socio-demographical situation of police high school students and the examination of their psycological needs
Master’s Thesis
203862 Hatice KULAK 2006 Cinsel işlev bozukuluğu görülen kadınlarda geçmiş travmatik deneyimler
Past traumatic experiences of women having sexual dysfunction
Dissertation
203907 Kasım Hakan EMANETOĞLU 2006 Şiddet öğelerinin algılanması ve öğrenilmesinde işitsel ve görsel uyaran olarak televizyonun rolü
As an audio-visual stimulant the effect of television to percept and learn the violent elements
Master’s Thesis
203858 Kadir DAŞTAN 2006 Mitokondriyal DNA genomu tek nükleotid polimorfizminin real tıme PCR cihazı ile idantifikasyonu ve standardizasyonu
Identification and standardization of mitochondrial DNA single nucleotide polymorphism with real-time PCR instrument
Master’s Thesis
203593 Nazım DORAK 2006 Tem otoyolunun İstanbul sınırları içinde kalan kesiminde meydana gelen trafik kazalarının analizi
Analysis of traffic accidents that occured within Istanbul city limits of the tem highway
Master’s Thesis
203582 Servet YETİM 2006 Adli tıp açısından uzuv zaafı, uzuv tatili ayrımı
The separation of organ defect and organ rest in terms of the forensic medicine
Dissertation
203860 İrem AKDUMAN 2007 Türkiye’de 1999-2004 yılları arasında TCK’nın 46. maddesinden faydalanan kişilerin şiddet davranışının analizi ve tekrarlama risk faktörleri
The analysis of the characteristics of violent behavior and the recidivism rates of mentally disordered offenders who benefited from the item 46 of Turkish criminal code between 1999-2004
Dissertation
203786 Seda SALİHOĞLU 2007 2006 yılında Türkiye’de üç yazılı basın organında yer alan ?çocuk haberleri?nin içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmesi
Newspaper reporting of children in turkey via content analysis
Master’s Thesis
203785 Zafer ÇİÇEK 2007 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nce düzenlenmiş oto hırsızlığı dosyalarının analizi
Analysis of the investigating files prepared by İstanbul Public Security Department car theft bureau
Master’s Thesis
203788 Hamdiye İrem SEYALIOĞLU 2007 Semen tespitinde farklı yöntemlerin karşılaştırılması
Comparison of different semen determination methods
Master’s Thesis
203856 Elçin ZORLU 2007 Giysiler ve ayakkabılardan elde edilen polenlere göre kişilerin belli bir ortamda bulunup bulunmadıklarının saptanması
Determination of the presence of individuals at certain area with usage of pollen obtained from clothes and shoes
Master’s Thesis
203859 Itır TARI 2007 İstanbul’da yaşayan 18-28 yaş arası üniversite öğrencilerinin internet ve madde kullanımlarının ilişkilendirilmesi
Relatin of internet and substance usage of college students from 18 to 28 who live in istanbul
Dissertation
203789 Dilek SALKIM 2007 Fluoksetin ve metaboliti norfluoksetinin gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi(GC-MS) yöntemi ile biyolojik materyalden(idrar) tayini
Simultaneous identification and quantitation of fluoxetine and its metabolite,norfluoxetine, in biological samples(urine) by GC-MS
Master’s Thesis
203867 Handan SEZGİN 2007 Partneri tarafından şiddet görmüş ve kadın sığınma evinde barınan kadınların kullandıkları başetme yöntemleri ile algıladıkları sosyal desteğin ruhsal sağlıkları ile ilişkisinin incelenmesi
Examination of the impact of coping methods and percieved social suport on psychological health of women staying in domestic violence shelters who has been subjected violence by their partners
Master’s Thesis
225079 Yücel YAYLA 2007 2001-2005 Yılları Arasında Şanlıurfa Adliyesindeki ceza mahkemelerine yansıyan davalarda ceza sorumluluğu kavramının incelenmesi
Investigation of criminal liability concept in The Lawsuits Brought In Criminal Courts Of Sanliurfa Judiciary Between 2001-2005
Master’s Thesis
225519 Yasemin ÇÜMEN 2007 2004-2005 yıllarında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’na’na intikal eden hırsızlık, adam öldürme, yaralama olaylarının geriye dönük incelenmesi
Respective analyses for burglary, homicide, woundry crimes in İstanbul Criminal Police Laboratory between 2004 and 2005
Master’s Thesis
203584 Beyhan CEYLAN 2008 Ülkemizde olay yeri inceleme uygulamalarına genel bakış ve mevcut sistemin değerlendirilmesi
General aspects of crime scene investigation and the evaluation of the curent situation in turkey
Dissertation
203580 Münevver MERTOĞLU 2008 İstanbul’da yoğun göç alan bölgelerdeki ilköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilere verilen eğitimin şiddet algılarına ve tutmlarına etkisinin incelenmesi
Research on the effects on the attitudes and perceptions of violence of selectted teachers and managers from Istanbul primary schools with high migrant enrollments following a violence recognition and remediation training program.
Dissertation
203581 Emre AKGÜNEŞ 2008 Adli kimliklendirmede VNTR ile STR sistemlerinin ayrım güçlerinin karşılaştırılması
The comparision of the power of discrimination for VNTR and STR systems in forensic identification
Dissertation
203592 Sevda SEVİMLİ YURTSEVEN 2008 30.12.2005-15.06.2007 tarihleri arasında İstanbul İadıköy Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünde işlem gören dosyaların retrospektif incelenmesi
The retrospective research of the files traded in the Kadiköy Probation and Help Central Department in the date of between 30.12.2007-15.06.2007
Master’s Thesis
225083 Semin BARUTÇU 2008 Parmak izlerinin adli antropolojik incelenmesi
Finger prints analysis in forensic anthropology
Master’s Thesis
225503 Aslı CENNET OVACIK 2008 Aile içi şiddetin erkek çocuğun şiddet içeren suç işleme davranışına etkileri
Effects of domestic violence on behavior of committing violence included crime of a male child
Master’s Thesis
225081 Sabahat ERLER 2008 Kadın eşe karşı yapılan cinsel saldırı suçu
Sexual assault crime commited against wife
Master’s Thesis
225082 Ayşe SOLMAZ 2008 Kadavralardan elde edilen kemiklerin varyasyonu
Variation in skeleton remains collected in anatomic dissecting rooms
Master’s Thesis
225080 Suat ŞİRİN 2008 Motorlu araç kimliğinin tespiti
Motor vehicle identification
Master’s Thesis
225504 Nurcan HAMZAOĞLU 2008 Belge inceleme alanında üstü karalanmış yazıların spektral ve hiperspektral yöntemlerle analizi
Forensic document examination; analysis of obliterated handwriting by spectral and hyperspectral methods
Master’s Thesis
225498 Özge USAL DÖNMEZ 2008 DNA analizinde, laboratuvar kaynaklı kontaminasyonun tespiti ve adli bilimler açısından değerlendirilmesi
The determination of forensic laboratory-derived contamination risks in DNA analysis
Master’s Thesis
225501 Altay İltan AKTÜRK 2008 Ceza davalarına yansımış kadın kaynaklı şiddetin hukuksal ve adli tıbbi boyutu
Female violent crime offenders; on the basis of law and forensic sciences
Master’s Thesis
225502 Nesrin ÖZKAYA (ÖZYURT) 2008 2002-2006 Yılları Arasında Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunca görüş bildirilen pediatrik malpraktis iddiası içeren kararların incelenmesi ve tıbbi hataların tespiti
Evaluation of decisions that contains claims of pediatric malpractice decided by forensic medicine institution, 3 th Specialty Commission and Obtaining Medical Faults During the Years 2002-2006
Master’s Thesis
225494 Selin MÜDERRİSOĞLU 2008 Madde kullanımını önleme stratejileri ve üniversite öğrencilerine yönelik önleme programı
Substance use prevention strategies and prevention program for university students
Dissertation
225500 Hatice BULMUŞ 2008 Yaralanmalarda ruhsal muayenenin kullanımı
In traumas usage of psychological evaulation
Master’s Thesis
225499 Hüseyin ULAŞ 2008 Özel güvenlik hizmeti uygulamalarında kalite güvencesi ve toplam kalite yönetimi standardizasyonu
Ouality assurance and total quality management standardisation in private security services
Master’s Thesis
225506 Burcu TÜRK YILMAZ 2008 Faili meçhul cinayetlerde mağdur profili
Victim profile in unsolved homicide cases
Master’s Thesis
225495 Yani KOÇİAS 2008 DNA düzeyinde soybağı belirtimi yapılan laboratuarlarda uluslararası kalite güvencesi
International quality assurance in DNA laboratories for paternity testing
Dissertation
225505 Elif ERSOY 2008 Yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarında intihar eğilimi ile ilişkili özellikler
Suicidality and related variables among psychiatric inpatients
Master’s Thesis
225497 Yester ÖZMERİNOĞLU DEMİR 2008 Adli olaylarda karşılaşılabilecek cam örneklerinin mikroanalitik yöntemler kullanılarak tanımlanması ve farklılandırılması
Definition and differentiation of glass samples encountered in forensic cases using microanalysis
Master’s Thesis
236710 Alper Ozan MARAKOĞLU 2008 Edebiyat eserleri açısından müstehcenlik suçu ve bilirkişilik
Crime of obscenity in literary works and expert evidence
Master’s Thesis
242120 Pınar SERTBULUT 2008 Enerji dağılımlı x- ışını analizörlü taramalı elektron mikroskobu ile adli cam örneklerinin incelenmesi
Analysis of glass fragments with scanning electron microscopy
Master’s Thesis
242123 Rıza DEŞTİ 2008 Dopamin D3 ve D4 reseptör gen varyasyonları ve madde bağımlılığı ile ilginin saptanması
Dopamine D3 and D4 genetic polymorphism and association with drug addiction
Dissertation
188301 Hakkı Göker GÖDE 2008 2004-2006 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlügü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenip Beşiktaş Agır Ceza Mahkemesine gönderilen konusu eroin olan dosyaların analizi Master’s Thesis
225496 Özge ÜNLÜTÜRK 2008 Vertebralarda metrik varyasyon
Metric variation in vertebrae
Dissertation
237001 Caner DEMİR 2009 Türkiye’de alınması gereken biyogüvenlik ve biyosavunma önlemleri
Measures which have to be taken concerning biosecurity and biodefense in Turkey
Master’s Thesis
239200 Bilge SAYICI 2009 Türkiye’de hukuk ve adli bilimler açısından imza ve karşılaşılan sorunlar
Signature and the related problems in Turkish law and forensic sciences
Master’s Thesis
239192 Anıl ÇAKIR 2009 Aile içinde ve toplumda maruz kalınan fiziksel şiddetin değerlendirilmesi
To assetment of the physical violence exposed in family and among the society
Master’s Thesis
239190 Zilan DEMİRCAN 2009 Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kemerburgaz – Ağaçlı Koruma, Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kayıtlı bulunan kanunla ihtilafa düşmüş çocukların sosyodemografik ve kriminolojik bakımdan değerlendirilmesi
The evaluation from the sociodemographical and chriminological side Of children Of juvenile delinquent who are inscribed to Social Services and Child Protection Agency Kemerburgaz – Ağaçlı Protection, Maintenance and Rehabilitation Center
Master’s Thesis
239191 Yasemin GAZİARİFOĞLU 2009 Suç mağduriyeti korkusu ve algılanan suç mağduriyeti riskinin değerlendirilmesi
The evaluation of fear of crime and perceived risk of crime
Master’s Thesis
242130 Sinem YILDIZ 2009 Hükümlülerde tehlikelilik ve tekrar suç işlemeye etki eden faktörler
Factors associated with dangerousness and recidivism among offenders
Dissertation
242048 Özlem ÇOLAK 2009 Eşcinsellere yönelik nefret suçları ve toplumun bu suçlar kapsamında faile ve mağdura yönelik tutumları
People’s attitudes towards perpetrators and victims of hate crimes against homosexuals
Master’s Thesis
236417 Gülden ONUR KONDAKÇI 2009 Adli bilimlerde Lucilia Sericata larvalarının kullanımı
Using of Lucilia Sericata’s larvae in forensic science
Master’s Thesis
242128 Perihan YUCA 2009 İstanbul, Pendik İlçesi Akfırat Beldesi’nde Adli Entomoloji’de kullanılan sinek türlerinin belirlenmesi
Insect fauna of forensic importance from Akfirat Locale in Istanbul
Master’s Thesis
242122 Özlem BÜLBÜL 2009 Kimliklendirme ve nesep tayini için otozomal snp lokuslarının belirlenmesi ve validasyonu
Determination and validation of autosomal snp loci for identification and paternity testing
Master’s Thesis
225230 Doruk ARGAÇ 2009 SNaPshot Minisekanslama Tekniği kullanılarak mitokondriyal DNA’da SNP lokuslarının analizi
SNP locus analysis in mitochondrial DNA Using SNaPshot Minisequencing Technique
Master’s Thesis
242124 Erol YILDIRIM 2009 Bellek kusuru yakınması olan hastalarda simülasyon olasılığının olaya ilişkin beyin potansiyelleri ile değerlendirilmesi
Ascertaining possibilty of malingering by using event related brain potentials in patients with complaints of amnesia
Dissertation
242119 Yasemin TİRİTOĞLU 2009 Toplu taşıma araçlarında epidemiyolojik araştırma
An epidemiological research at the public transport vehicles
Master’s Thesis
242141 Gizem GÖCEK 2009 Suç faili olan çocuklar açısından çocuk suçluluğu ve çocuklara uygulanan ceza ve güvenlik tedbirleri
Children criminality in terms of defendant children and enforcing penalty and precautions to children
Master’s Thesis
242117 Burcu AKHAN 2009 Aile içi şiddetin boşanma davalarına etkisi
The effects of internal family violence on divorce cases
Master’s Thesis
242118 Aslı YAYAK 2009 Türkiye cezaevlerindeki ıslah-rehabilitasyon çalışmalarının diğer ülkelerin uygulamalarıyla karşılaştırılması
A study of cross comparison of implementation regarding rehabilitation practices in turkish prisons and other countries
Master’s Thesis
242125 Mehmet GÖRGÜLÜ 2009 Bizanslıların adli paleodemografisi
Forensic paeodamography of byzantine
Dissertation
242121 Levent TUTANÇ 2009 Gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GC-MS) ile eroin, kokain ve amfetamin grubu maddelerin birlikte analizi için yöntem geliştirilmesi
Gas chromatograpy mass spectrometry(GC-MS) metot validation for analysis of heroine,cocaine and amphetamine types drugs
Master’s Thesis
247767 Özer Salih YILDIZ 2009 Sporda cinsel taciz ve istismarın belirlenmesine yönelik bir pilot çalışma
A pilot study of determining for sexual harassment and abuse in sports
Master’s Thesis
242127 Nesrin DUMAN 2009 Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilmiş olan uyuşturucu madde kullanan hükümlülerde psikosomatik düşünce biçiminin rorschach testi ile incelenmesi
Investigation of psychosomatic thinking in drug-user criminals under probation employing the rorschach test
Master’s Thesis
247768 İdris TAŞCAN 2009 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal eden 5237 Sayılı Yasa’nın 179/3 Kapsamında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçuna ilişkin dosyaların incelenmesi
Eden court of appeals chief prosecutor’s office of the movement of the 5237 Law No. 179 / 3 Scope of the Traffic Safety Sok danger investigation of crimes relating to the files
Master’s Thesis
247771 Esra Nihan DUMAN 2009 Deri benlik kavramı ve uyuşturucu madde kullanan bireylerin deri benlik yapılanmasının rorschach testi ile incelenmesi
The concept of Skin Ego and investigation of skin ego structuring in drug-user individuals employing the Rorschach Test
Master’s Thesis
247769 Erhan AÇAR 2009 X kromozomuna bağlı 8 STR lokusunun polimorfizmi ve adli bilimlerdeki önemi
Polymorphism and importance in forensic sciences of eight X-STRs loci
Master’s Thesis
247770 Serra TEKİN 2009 Görgü tanıklığı: Olay sonrası yanlış bilgide kategori faktörünün etkisi
Eyewitness memory: The roles of category associates in post event misinformation effect
Master’s Thesis
247773 Yasemin SANAL 2009 Uzun yol araç sürücülerinde madde kullanımı, maddeye erişebilirlik ve madde tarama testlerine bakış açısı
Drug use, attainability to drugs and attitude towards onsite tests of long distance drivers
Master’s Thesis
242279 Mustafa KOLENOĞLU 2009 Sağlık mesleği mensuplarının sır saklama ve suçu bildirme (ihbar) yükümlülüğü Master’s Thesis
247774 Sevcan ŞEMEN 2009 Cypermethrinin toprak örneklerinden HPTLC yöntemi ile tayini
Determination of cypermethrin from soil by HPTLC
Master’s Thesis
247772 Banu TORTAMIŞ 2009 Sığınma evinde kalan kadınlarda şiddet öyküsü açısından Travma Sonrası Stres Bozukluğu, benlik saygısı ve beden algısının değerlendirilmesi
Assessment of the Post-Traumatic Stress Disorder, self-esteem and body image among women in women?s shelters
Master’s Thesis
247756 Mine ÖZAŞÇILAR 2009 Cep telefonu kullanımının sosyolojik boyutu -Bireysel güvenlik ve günlük hayattaki yeri Dissertation
247775 Serpil KIZILTAŞ 2009 2001-2006 yılları arasında Edirne ve Kırklareli mahkemelerinde görülen cinsel suçlara ilişkin davalar ve bu suçların değerlendirilme sürecinde psikologların rolü
The sexual crime cases which were reflected on the Edirne and Kırklareli High Criminal Courts between the years of 2001-2006 and the role of the psychologists on the process of evaluation of these cases
Master’s Thesis
247759 Musa KANICI 2009 Organ ve doku nakli amaçlı organ temininde yaşanan zorluklar, yasal sıkıntılar, bu kapsamda ortaya çıkan suçlar
Organ and tissue transport challenges purposes organ supply prevail, are legal troubles this extent arise crimes
Master’s Thesis
420701 Esat ŞAHİN 2009 Şizofreni hastalarında suç ve şiddete eğilimi etkileyen faktörlerin araştırılması
Evaluation of factors having influence on schizophrenia patients’ tendency to crime and violence
Specialty in Medicine

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved