Fen Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi
Açıldığı Yıl 1986-1987 Düzey Lisansüstü
ISCED Kodu 72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 28
Yabancı Dil Yok
Mesleki Dil Yok
Kabul Koşulları 1. Lisans Eğitimini tamamlamış olup, İ.Ü. Lisansüstü programlarına kabul koşulları ile, Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulunca kabul ve ilan edilen kriterleri taşımak.
2. ALES veya ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.
3. YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya IELTS sınavından geçerli notu almış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Münevver AÇIKKOL
Hakkında Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı, adli toksikoloji, adli moleküler genetik, adli kimya, adli biyoloji, adli fizik, kriminalistik gibi adli bilimlere katkısı olan/olacak olan fen bilimleriyle ilgili alanlarda, teorik ve uygulamaya ait klasik ve güncel bilgilerin verildiği, üretildiği anabilim dalıdır. Anabilim dalının akademik kadrosunda 3 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi ve 2 uzman yer almaktadır. Hali hazırda müfredatta yer alan ders sayısı, yüksek lisans programı için 37 iken, doktora programı için 25’tir.
Araştırma Konuları Anabilim dalında doktora ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler mezun olabilmeleri için orijinal bir tez çalışması hazırlamakla yükümlüdürler. Araştırma konularından bazıları aşağıdaki gibidir:

– Adli Toksikoloji
– Adli Kimya
– Adli Moleküler Genetik ve DNA
– Adli Biyoloji
– Adli Entomoloji
– Adli Mikrobiyoloji
– Belge İnceleme
– Balistik
– Adli Fizik

Kimler Başvurabilir Fen Fakültesi mezunlarının yanı sıra, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakülteleri’nin ilgili alanlarından mezun ( Kimya, Çevre ve Fizik Mühendisliği vb.), Eczacılık Fakültesi ve Genetik ve Biyomühendislik lisans mezuniyeti olanlar Yüksek Lisans ve Doktora eğitim programlarına başvurabilirler.
Öğrenme Kazanımları Bilgi:
1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Adli Fen Bilimleri alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2. Sağlık ve Fen Bilimlerinin adli bilimler alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
3. Adli Fen Bilimleri alanındaki etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
4. Adli Fen bilimleri ve kriminalistik alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
5. Adli Fen Bilimleri alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
Beceri:
6. Adli Fen Bilimleri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
8. Adli Fen Bilimleri alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9. Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
Yetkinlikler:
10. Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
11. Adli Fen Bilimleri alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
12. Alana özgü ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
13. Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
14. Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
15. Adli Fen Bilimleri alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
16. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
17. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
18. Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
19. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Mezuniyet Koşulları En az 21 ders kredisi ve 120 AKTS kredisi sağlamak. Tez savunmasında başarılı bulunmak.
Ünvan MSc
İstihdam Mezunlar, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı bilirkişilik kurumlarında, Sağlık Bakanlıklarına bağlı birimlerde, Özel Laboratuvarlarda ve Üniversitelerde istihdam olanağı bulabilmektedirler.

Fen Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1. Sınıf Güz Yarıyılı Ders Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
FEBI7011 Adli Analitik Toksikoloji 2 5 S 2/0/0
FEBI7017 Adli Biyoloji 2 5 S 2/0/0
FEBI7063 Adli Farmakogenetik 2 5 S 2/0/0
FEBI0004 Adli Laboratuvarlarda Kalite Güvencesi 2 5 S 2/0/0
FEBI7015 Adli Mikroskopi 2 5 S 2/0/0
FEBI7064 Adli Psikofarmakoloji ve Psikoaktif Maddeler 3 5 S 3/0/0
FEBI7009 Adli Temel Farmakoloji 2 5 S 2/0/0
FEBI7065 Adli Tıbbi Açıdan Metalloenzimler ve Kofaktör Metaller 2 5 S 2/0/0
SOBI0001 Adli Tıp 3 5 S 3/0/0
FEBI7008 Adli Toksikoloji I 2 5 S 2/0/0
FEBI7062 Adli Toksikolojide Biyolojik Örnek Hazırlama Teknikleri 1 5 S 0/2/0
FEBI7014 Araştırma ve Planlama ve Yazım Teknikleri 2 5 S 2/0/0
SOBI7004 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar 2 5 S 2/0/0
SOBI0005 Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Kavramlar 2 5 S 2/0/0
FEBI7068 DNA Delillerinin Analizi ve Değerlendirilmesi 2 5 S 2/0/0
FEBI7013 Genel Entomoloji 2 5 S 2/0/0
FEBI0003 Kriminalistik 3 7 Z 3/0/0
FEBI0006 Kriminalistik uygulama 1 4 S 1/0/0
FEBI7056 Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma Prensipleri 2 5 S 2/0/0
FEBI7010 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu I 2 5 S 2/0/0
FEBI7007 Olay Yeri İnceleme Teknikleri 2 5 S 2/0/0
FEBI7016 Seminer 0 6 Z 0/0/0
FEBI7005 Temel Adli Genetik 2 5 S 2/0/0

Fen Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1. Sınıf Bahar Yarıyılı Ders Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
FEBI7027 Adli Bilimler ve Semen 2 5 S 2/0/0
FEBI7018 Adli Bilimlerde İstatistik 2 5 S 2/0/0
FEBI7019 Adli Bilimlerde Temel Mikrobiyoloji 2 5 S 2/0/0
FEBI7060 Adli Kimyada Renk Testleri ve Mekanizmaları 3 5 S 2/0/0
FEBI7023 Adli Toksikoloji II 2 5 S 2/0/0
FEBI7024 Ağır Metal Toksikolojisi 2 5 S 2/0/0
FEBI7021 Ateşli Silahlar ve Atış Artıkları 2 5 S 2/0/0
FEBI7020 Belge İncelemesi 2 5 S 2/0/0
FEBI7047 Belge ve Mürekkep Kimyası 2 5 S 2/0/0
FEBI7067 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği I 3 6 Z 3/0/0
FEBI7066 Epigenetik ve Adli Bilimlerdeki Uygulamaları 2 5 S 2/0/0
FEBI7001 Klinik ve Acil Toksikoloji 2 5 S 2/0/0
FEBI7022 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu II 2 5 S 2/0/0
FEBI7049 Popülasyon Genetiği 2 5 S 2/0/0
FEBI7002 Toksik Maddeler 2 5 S 2/0/0

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved