Fen Bilimleri Doktora Programı

Genel Bilgi
Açıldığı Yıl 1986-1987 Düzey Doktora
ISCED Kodu 72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 8
Yabancı Dil Yok
Mesleki Dil Yok
Kabul Koşulları Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olup, İ.Ü. Lisansüstü programlarına kabul koşulları ile, Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulunca kabul ve ilan edilen kriterleri taşımak.
ALES veya ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.
KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya IELTS sınavından geçerli notu almış olmak.
Enstitü dışı Yüksek Lisans programlarını bitirip başvuran öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları halinde bilimsel hazırlık programını almaları zorunludur.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.
Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Münevver AÇIKKOL
Hakkında Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı, adli toksikoloji, adli moleküler genetik, adli kimya, adli biyoloji, adli fizik, kriminalistik gibi adli bilimlere katkısı olan/olacak olan fen bilimleriyle ilgili alanlarda, teorik ve uygulamaya ait klasik ve güncel bilgilerin verildiği, üretildiği anabilim dalıdır. Anabilim dalının akademik kadrosunda 3 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi ve 2 uzman yer almaktadır. Hali hazırda müfredatta yer alan ders sayısı, yüksek lisans programı için 37 iken, doktora programı için 25’tir.
Araştırma Konuları Anabilim dalında doktora ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler mezun olabilmeleri için orijinal bir tez çalışması hazırlamakla yükümlüdürler. Araştırma konularından bazıları aşağıdaki gibidir:

– Adli Toksikoloji
– Adli Kimya
– Adli Moleküler Genetik ve DNA
– Adli Biyoloji
– Adli Entomoloji
– Adli Mikrobiyoloji
– Belge İnceleme
– Balistik
– Adli Fizik

Kimler Başvurabilir Fen Fakültesi mezunlarının yanı sıra, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakülteleri’nin ilgili alanlarından mezun ( Kimya, Çevre ve Fizik Mühendisliği vb.), Eczacılık Fakültesi ve Genetik ve Biyomühendislik lisans derecesine sahip olan, yüksek lisans mezunu olanlar doktora programına başvurabilir.
Öğrenme Kazanımları Bilgi:
1. Adli Fen Bilimleri alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar. 2. Adli Fen Bilimleri alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
Beceri:
3. Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir. 4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Fen Bilimleri alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilir. 5. Adli Fen Bilimleri alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir. 6. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
Yetkinlikler:
7. Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar. 8. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 9. Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Fen Bilimleri alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir. 10. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
Mezuniyet Koşulları En az 24 ders kredisi ve 240 AKTS kredisi sağlamak. Tez savunmasında başarılı bulunmak.
Ünvan PhD
İstihdam Mezunlar, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı bilirkişilik kurumlarında, Sağlık Bakanlıklarına bağlı birimlerde, Özel Laboratuvarlarda ve Üniversitelerde istihdam olanağı bulabilmektedirler.

İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü dışındaki kurumlarda Yüksek Lisansını Tamamlamış Öğrencilerin Alması Zorunlu Dersler
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
SOBI0001-B Adli Tıp 3 5 Z 3/0/0
SOBI7004-B Ceza Hukukunda temel Kavramlar 2 5 Z 2/0/0
SOBI0005-B Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Kavramlar 2 5 Z 2/0/0
FEBI0003-B Kriminalistik (Teorik) 3 7 Z 3/0/0

Fen Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı 1. Sınıf Güz Yarıyılı Ders Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
FEBI9095 Adli Bilimler ve Vahşi Yaşam 2 4 S 2/0/0
FEBI9029 Adli Botanik 2 5 S 2/0/0
FEBI9038 Adli DNA Analizi 2 5 S 2/0/0
FEBI9053 Adli Mikrobiyoloji ve Uygulamaları 2 5 S 2/0/0
FEBI9032 Adli Palinoloji 2 4 S 2/0/0
FEBI9028 Bilimsel Araştırmada Etik ve Proje Hazırlama Teknikleri, Deney Hayvanlarının Kullanımı 3 5 S 3/0/0
FEBI9033 Kimyasal Savaş Ajanları: Düşük Düzey Toksikoloji 2 5 S 2/0/0
FEBI9058 Risk Değer Analizi 2 5 S 2/0/0
FEBI9037 Seminer 0 6 Z 0/0/0
FEBI9030 Terör ve Doğal Afetlerde Genetik İncelemeler 2 5 S 2/0/0

Fen Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı 1. Sınıf Bahar Yarıyılı Ders Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
FEBI9039 Adli Bilimler ve DNA 2 5 S 2/0/0
FEBI9054 Adli Bilimlerde Entomotoksikoloji 2 5 S 2/0/0
FEBI9038 Adli Entomoloji 2 5 S 2/0/0
FEBI9045 Balistik 2 5 S 2/0/0
FEBI9062 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 6 Z 3/0/0
FEBI9046 Davranış Genetiği 2 5 S 2/0/0
FEBI9059 Eser Delil Analizleri 2 5 S 2/0/0
FEBI9055 Genetik Hastalıkların Adli Boyutu 2 5 S 2/0/0
FEBI9052 Genetik Kimliklendirme 2 5 S 2/0/0
FEBI9042 Madde İstismarında Adli Toksikoloji 2 5 S 2/0/0
FEBI9061 Metalloproteinlerde Bulunan Metallerin Fiziksel, Biyokimyasal ve Toksik Özellikleri 2 5 S 2/0/0
FEBI9043 Mikroskopi Teknikleri 2 5 S 2/0/0
FEBI9060 Populasyon genetiği Verileri ve İstatistiksel Analizler 2 5 S 2/0/0
FEBI9041 Psikoaktif Maddelerin Toplanması Korunması ve Tayini 2 5 S 2/0/0
FEBI9057 Su Analizi ve Güvenliği 2 5 S 2/0/0

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved