Hizmet İçi Eğitim Programları

İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü tarafından adli bilimler ve adli tıp alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlarda görevli personele yönelik vasıf geliştirme amaçlı hizmet içi eğitim programları hizmeti sunulmaktadır. Eğitime %70 devam eden kursiyerler arasından eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan 70 ve üzeri puan alan katılımcılarımıza Başarı Sertifikası, 70 puanın altında alan katılımcılarımıza Katılım Belgesi verilmektedir. Eğitim programları ve içeriklerine ait detaylı bilgi aşağıdaki şekildedir.

1. Adli Moleküler Biyoloji ve Genetik (Teorik)


Bu eğitimi tamamlayan kursiyerler adli biyoloji ve adli genetik alanındaki temel kavramlar, kabul görmüş terminoloji, olay yerinden biyolojik örnek toplama, sevk etme, adli genetikteki analiz yöntemleri, temel adli genetik istatistiği, adli genetik raporlarının değerlendirilmesi, nesep davalarında ve adli genetikle ilgili diğer davalarda uygulanan hukuki mevzuat, moleküler genetik incelemelerin etik yönü konularında temel bilgiye sahip olacaklardır.

Hedef kitle: Biyoloji, moleküler biyoloji, tıbbi biyoloji, biyoteknoloji, kimya, hemşirelik, tıp fakültesi lisans öğrencileri ile mezunları, adli tıp uzmanları, hukuk fakültesi mezunları.

Kontenjan: 40 kişi

Süre: 32 saat

Eğitim kapsamı:

 • Adli Biyolojiye giriş ve Geçmişten günümüze adli genetik
 • Adli biyoloji ve adli genetik alanındaki temel kavramlar
 • Adli açıdan X –STR ve Y –STR analizi
 • CODIS ve DNA veri bankaları
 • Moleküler genetik incelemelerin hukuki yönü ve etik; nesep davalarında mevzuat
 • Adli biyolojik deliller içeren bilirkişi raporunun değerlendirilmesi
 • Olay yeri incelemesi
 • Biyolojik delil toplaması, nakli, saklanması, delil teslim zinciri
 • Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi
 • Nesep davaları ve akrabalık analizi
 • Temel adli genetik istatistik
 • Genetik Kimliklendirme
 • STR ve miniSTR Analizi
 • Miks DNA Analizi
 • NGS ve Adli bilimler
 • Mt-DNA ve Kimliklendirme
 • SNP analizi
 • Biyocoğrafik soy belirlenmesi
 • Biyolojik Delillerden Fenotip Belirlenmesi
 • Populasyon verilerinin Değerlendirilmesi

 

2. Hukukçular için Adli Rapor Değerlendirme (Teorik)


Bu eğitim, hukukçuların adli tıp ve adli bilimler uzmanı bilirkişiler tarafından sık düzenlenmekte olan bazı adli rapor türlerinin içerik, temel terminoloji, analiz yöntemleri, kritik noktalar, delillerin toplanması, nakledilmesi, analizi, değerlendirilmesi aşamalarındaki eksik ve/veya hatalı yönleri görebilmeleri ile söz konusu raporları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirebilecek bilgi düzeyine ulaşmalarını hedeflemektedir. Bu eğitim sonrasında adli raporun doğru anlaşılması ve yorumlanması neticesinde kursiyerlerin savunmalarını inşa ederken adli raporları daha etkin kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Hedef kitle: Avukat, savcı ve hakimler, hukuk fakültesi öğrencileri ve mezunları, mahkemelerde yardımcı uzman olarak çalışan psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı vb. meslek sahipleri, hukuk ve adli bilimler alanında lisansüstü eğitim gören öğrenciler, adalet meslek yüksek okulu öğrencileri ve mezunları.

Kontenjan: 75 kişi

Süre: 32 saat

Eğitim kapsamı:

 • Adli Belge İncelemeleri: İmza, yazı inceleme ve belgede sahtecilik raporlarının değerlendirilmesi
 • Ceza ve Hukuki Ehliyet (Adli Psikiyatri) raporlarının değerlendirilmesi
 • Tıbbi Malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) raporlarının değerlendirilmesi
 • Cinsel Saldırı vakalarının tıbbi, biyolojik ve genetik delillerinin değerlendirilmesi
 • Otopsi ve yaralanma raporlarının değerlendirilmesi
 • Adli Toksikoloji raporlarının değerlendirilmesi
 • Olay yeri inceleme raporlarının değerlendirilmesi
 • İfadelerin güvenirliğinin değerlendirilmesi

 

3. Adli Toksikoloji (Teorik)


Bu eğitimi tamamlayan kursiyerler adli toksikoloji alanında temel kavramları, zehir ve zehirlenmeleri, psikotrop maddeleri, postmortem ve antemortem toksikoloji alanındaki uygulamaları, biyolojik ve fiziksel delil türlerini, delillerin toplanması, hazırlanması saklanması ve analizini, adli toksikolojide bilirkişilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef kitle: Kimya, Biyoloji, Tıbbi biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Eczacılık, Tıp Fakültesi lisans öğrencileri ile mezunları, AMATEM ve ÇAMATEM çalışanları, Acil, Farmakoloji, Psikiyatri ve Adli Tıp Polikliniği çalışanları, Kriminal Laboratuvar Çalışanları ve ilgili diğer profesyoneller ile ilgili mesleklerin son sınıf lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.

Kontenjan: 40 kişi

Süre: 32 saat

Eğitim kapsamı:

 • Adli Toksikolojiye giriş
 • Adli toksikolojide temel kavramlar
 • Postmortem toksikoloji ve örneklerin alınması, toplanması, korunması ve sistematik gözlem
 • Antemortem toksikoloji ve örneklerin alınması, toplanması ve korunması
 • İnorganik zehirlenmeler
 • Davranış/Performans Toksikolojisi- Trafik-İşyeri, okul, hapishane ve denetimli serbestlik-Madde etkisi altında işlenen suçlar
 • Psiko-aktif maddelerin adli tıbbi açıdan (adli bilirkişilikte) değerlendirilmesi ve ilgili mevzuat
 • Alkol kullanımının adli tıbbi açıdan (adli bilirkişilikte) değerlendirilmesi ve ilgili mevzuat
 • Adli toksikolojide kullanılan biyolojik ve fiziksel deliller
 • Adli Toksikolojide örnek hazırlama yöntemleri
 • Adli Toksikolojide analiz yöntemleri
 • Adli Toksikoloji Laboratuarlarında Kalite Güvencesi
 • Adli Toksikolojide güncel konular

 

4. Çocuk İstismarı ve İhmaline Adli Tıbbi ve Psikolojik Yaklaşımlar (Teorik)


Son yıllarda yapılan çalışmalar özellikle sağlık çalışanlarının ve eğitimcilerinin çocuk istismarı ve ihmalinin belirtilerini ve risk faktörlerini tanıma konusunda bilgi eksikleri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nün çocukluk çağı travması ve ihmali konusunda ulusal ve uluslararası alanda hem teorik hem de pratik anlamda çok sayıda ve temel bilimsel çalışmaları olan multidisipliner öğretim üyeleri tarafından çocuk istismarı ve ihmaline adli tıbbi ve psikolojik yaklaşımlar konulu “başarı sertifikalı” veya “ katılım belgeli” eğitimin verilmesi planlanmaktadır.

Hedef kitle: Eğitime avukat, hakim, savcı, emniyet mensupları, psikologlar, sosyologlar, rehber danışmanlar, rehber öğretmenler, sosyal çalışmacılar, okul öncesi ve okul öğretmenleri, rehabilitasyon merkezi çalışanları, çocuk ve yetişkin ruh sağlığı asistanları. Ayrıca ilgili mesleklerin son sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

Kontenjan: 75 kişi

Süre: 32 saat

Eğitim kapsamı:

 • Çocuk İstismarının Adli Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi
 • Çocukluk Çağı Travma ve İhmaliyle İlgili Yasal Düzenlemeler
 • Fiziksel İstismar ve İhmalin Psikolojik Açıdan Çok Boyutlu Değerlendirilmesi
 • Çocukluk Çağı İstismar ve İhmalini Önleme Stratejileri
 • Duygusal İstismar ve İhmalin Psikolojik Açıdan Çok Boyutlu Değerlendirilmesi
 • Çocukluk Çağı Travma ve İhmali Konusundaki Güncel Tedavi Yaklaşımları
 • Cinsel İstismarın Psikolojik Açıdan Çok Boyutlu Değerlendirilmesi

 

5. Adli Psikoloji ve Dilbilim (Teorik)


Bu eğitimi alanlar; adli psikolojiye giriş, sorgulama psikolojisi, mahkemede fail, mağdur ve tanıklarla görüşme, çocuk hafızası ve görgü tanığı ifadesi, rehin görüşmeleri, polis psikolojisi, mahkum ve tutukluların psikolojisi, adli dilbilimin temel alanlarında ceza adaleti uygulamaları, ceza sınıflandırması modelleri Profillendirme ve adli psikoloji ve dilbilim alanındaki ilkeler ve etik kaygılar gibi adli psikolojinin temel öğelerini öğreneceklerdir.

Hedef kitle: Bu dersin hedef kitlesi; psikoloji, sosyal hizmetler, psikoloji rehberlik ve danışmanlık lisans derecelerine sahip adli uzmanlar ve/veya sosyal hizmetler, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve ceza infaz kurumlarında çalışan personeldir.

Kontenjan: 75 kişi

Süre: 32 saat

Eğitim kapsamı:

 • Adli psikolojiye giriş
 • Travma ve adli psikoloji
 • Sorgulama psikolojisi
 • Polis psikolojisi ile mahkum ve tutukluların psikolojisi
 • Adli dilbilim
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları ve parafili
 • Adli nörobilim
 • Suçlu profillemesi için sınıflandırma modelleri
 • Cezai psikolojik profil oluşturma
 • Adli psikolojide etik

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved