Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi

all

“ATIK SUDAN BAĞIMLILIĞA”

 

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ortaklığı ve İSKİ iştirakçiliğinde

“Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi” başlıklı projeyi

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçiriyor…


logo-proje_son

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü

Atık Suda Uyuşturucu Analiz Laboratuvarı

Cerrahpaşa, 34098 İstanbul, Türkiye

Tel: 0(212) 414 30 00/22838 Faks: 0(212) 588 00 11

Web: http://adlitip.istanbul.edu.tr/

 


“ATIK SUDAN BAĞIMLILIĞA”

1

            Atık su tabanlı epidemiyolojik yaklaşım, toplumun tükettiği yasadışı maddelerin izlerinin değişmeden ya da metabolitler halinde vücuttan atılması ve kanalizasyon ağında son bulması prensibine dayanmaktadır. Bu prensip, atık sulardaki hedef yasadışı maddelerin/metabolitlerinin ölçümüne, tüketilen madde konsantrasyonunun geri hesaplama yöntemiyle bulunmasına ve böylece popülasyondaki madde kullanımının tanımlanmasına imkân vermektedir. Böylelikle yasadışı madde kullanımının bireyler düzeyinde değil, toplum düzeyinde izlenmesi ve bunun için yasal ve sosyal tedbirler alınması mümkün olmaktadır.

       Öte yandan, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), çalışma bölgesine ilişkin geometrik harita verilerini, yasadışı madde analiz sonuçlarını ve örnekleme bölgesinde yaşayan nüfusun sosyo-demografik özelliklerini ortak bir altyapıda ilişkilendirerek, mekânsal sorgulama ve analizlere uygun hale getirmektedir. Elde edilen bilgiler, belirli bir nüfusun yasadışı madde tüketimini temsil etmekte ve her türlü denetleme ve önleme süreçlerinde bölgesel etkinlik sağlamaktadır.

       Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), 2011 yılından bu yana düzenli olarak Avrupa genelinde yürütmekte olduğu bu çalışmayı, 2016 yılı itibari ile yalnızca Avrupa ülkelerinde değil, Avustralya, Kanada ve Asya ülkelerini de kapsayan toplam 18 ülkenin 60 şehrinde sürdürmektedir.

Projenin Ana Faaliyetleri

  • Atık Suda Uyuşturucu Analiz Laboratuvarı Kurulması
  • Uygun Drenaj Noktalarından 24 Saatlik Atık Su Numunelerinin Toplanması
  • Atık Su Numunelerinde Psikoaktif Madde Analizi
  • Geri Hesaplama Yöntemi ile Günlük Tüketim Miktarının Belirlenmesi (µg/gün/1000 kişi)
  • Mekânsal Analizlerin Yapılması
  • CBS Veri Entegrasyonu ve Haritalama

       Bu projede, İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü’nün akademik desteği ile CBS tabanlı bir izleme sistemi kurularak, atık sularda yasadışı madde kullanımının bölgesel olarak takip edilebilmesi ve zamana bağlı değişimin izlenmesi mümkün olacaktır. İstanbul’da 2 ilçede başlatılacak olan bu pilot uygulama, şehrin tamamına ve ülke geneline uyarlanabilecek bir model oluşturacaktır.

Projenin Ulusal ve Uluslar arası Hedefleri

  • Atık suda uyuşturucu analiz yöntemlerini ve bu yöntemlerin standart uygulama prosedürlerini geliştirmek.
  • Ülkemize ait karşılaştırılabilir verilerin, Dünyada düzenli olarak toplanmakta olan EMCDDA verilerine entegre edilmesi için altyapı oluşturmak.
  • Bu verilerin yorumlanması ile oluşturulacak stratejiler doğrultusunda ülkemizdeki yasadışı madde ile mücadeleye bireysel değil toplumsal boyutta katkı sağlamak.

2

BİZE ULAŞIN…


logo-proje_son

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü

Atık Suda Uyuşturucu Analiz Laboratuvarı

Cerrahpaşa, 34098 İstanbul, Türkiye

Tel: 0(212) 414 30 00/22838 Faks: 0(212) 588 00 11

Web: http://adlitip.istanbul.edu.tr/

Sosyal Medya Hesaplarımız

sosyal

BU PROJE İSTANBUL KALKINMA AJANSI, 2016 YILI YENİLİKÇİ VE YARATICI İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

SÖZLEŞME NO: TR10/16/YNY/0135

Proje ile ilgili basında yer almış haberler

Yeşilay ve Adli Tıp Enstitüsü uyuşturucuyla mücadelede el ele

Yeşilay ile İÜ’nün “Atık Sudan Bağımlılığa” Projesi

Yeşilay ile İÜ’nün “Atık Sudan Bağımlılığa” Projesi

Yeşilay ve İstanbul Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadelede Güçlerini Birleştirdi

Yeşilay ile İÜ’nün “Atık Sudan Bağımlılığa” Projesi

Yeşilay İle İÜ’nün ‘Atık Sudan Bağımlılığa’ Projesi

Yeşilay İle İÜ’nün ‘Atık Sudan Bağımlılığa’ Projesi

Yeşilay İle İÜ’nün ‘Atık Sudan Bağımlılığa’ Projesi

Yeşilay İle İÜ’nün ‘Atık Sudan Bağımlılığa’ Projesi

YEŞİLAY VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

YEŞİLAY VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Atık sudan uyuşturucu testi

Atık sudan uyuşturucu testi

BAŞKAN BAYRAKTAR İLE ÇOK ÖZEL

MÜCADELEDE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

ATIK SUDA UYUŞTURUCU ANALİZİ

YEŞİLAY VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE GÜÇ BİRLİĞİ

YEŞİLAY VEADLİ TIP ENSTİTÜSÜ UYŞTURUCUYLA MÜCADELEDE EL ELE


İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved