Kalite Politikası

İ.Ü. ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ

ADLİ BİLİMLER LABORATUVARI

KALİTE POLİTİKASI

  • İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarı, verdiği hizmet konularında bir “otorite” olmayı hedefler. Yasal ve kamu otoritelerinin taleplerinin gerçekleştirilmesi ilkesi doğrultusunda da çalışmayı taahhüt eder. Çalışmalarını; yeterlilik, tarafsızlık, bağımsız karar verme, gizlilik ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirir.

  • Laboratuvar Yönetimi, TS EN ISO / IEC 17025:2012 çerçevesinde vereceği hizmetlerini, ilgili diğer standartlara uygun olarak sürdüreceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini beyan eder. Verdiğimiz hizmette “İyi Profesyonel Çalışma” (Good Professional Practice) ve ENFSI-“European Network of Forensic Science Institutes” kriterlerine uygunluk esastır.

  • Laboratuvarımızda gerçekleştirilen analizlerde kullanılan metotlar uluslararası standart ve işletme içi metotlardır. Laboratuvar faaliyetlerini gerçekleştirirken yeterlilik testlerine katılarak sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkesi doğrultusunda çalışır ve hedeflerini belirler.

  • Verilen analiz hizmetinin kalitesi taahhüdümüz altındandır. Bu konuda ek tedbir olarak, sunduğumuz hizmet İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün sorumluluk ve yükümlülüğünün garantisi altındadır.

  • Müşteri memnuniyeti temel hedefimizdir. Müşterilerin şikayet ve memnuniyetsizliklerine neden olacak olumsuzlukların oluşmasını önlemek görevimizdir. Tüm müşterilerin bilgileri gizlidir. Tescilli haklar korunur.

  • İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarı için gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkânlarının yaratılması üst yönetimin sorumluluğu altındadır. “Doğru sonuçlar için doğru ve kaliteli malzeme ve ekipman kullanılması” satın alma politikamızdır. Bu nedenle alımlar yetkin ve ürünlerinin kalitesini güvence altına almış olan kuruluşlardan temin edilir.

  • Analiz çalışmalarında görev alan laboratuvar çalışanı, Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunu öğrenir, uygular ve politika ve hedefleri bir yol gösterici olarak kullanır. Gerekli görülen tüm personel eğitimleri kısa aralıklarla araştırılıp sağlanmaktadır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved