Proje ve Ortaklıklarımız

Proje Kodu Proje Türü Proje Adı Yönetici Bitiş Tarihi
216S89S TÜBİTAK Ceza ve Tazminat Davalarındaki Yüzde Sabit İz Tesbitinin Standardizasyonunu Sağlayacak Entegre Cihaz Tasarımı Prof.Dr. Faruk AŞICIOĞLU 2018
TR10/16/YNY/0135 ISTKA Atık Sulardan Uyuşturucu Ve Diğer Psikoaktif Maddelerin
İzlenmesi
İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü – İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 2018
N/A TÜBİTAK (1001) Bazı Date-Rape Ilaçlar Için LC-MS/MS Yöntemiyle Meyve Suyu Ve Kolada Hızlı ve Doğrudan Analiz Yöntemi Geliştirilmesi ve Validasyonu Doç.Dr. Beril ANILANMERT 21.12.2017
56843 Doktora Olay Yerlerinde Elde Edilen Patlama ve Molotof Kokteyli Atma Olaylarında Kullanılan El Yapımı Yangın Çıkarıcılar Üzerinden Vücut İzi ve Biyolojik Bulguların Araştırılması Doç.Dr. Emel Hülya YÜKSELOĞLU 06.02.2017
52985 Doktora Gonozomal İndel Lokuslarına Ait Multipleks Kit Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Gönül FİLOĞLU TÜFEK 06.02.2017
FBG-2016-20545 Güdümlü Adli Bilimler Laboratuvarlarının Güçlendirilmesi Prof.Dr. Faruk AŞICIOĞLU 23.01.2017
TYL-2016-20884 Y.Lisans Ağız Florasındaki Streptokokların Adli Bilimlerde Kimliklendirme Açısından Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇAKAN 16.01.2017
50817 N. Araştırma Bitkisel ürünlerin içeriklerinin GC-MS ile toksikolojik değerlendirmesi Yrd.Doç.Dr. Zeynep TÜRKMEN 20.12.2016
50736 N. Araştırma Yaşam Alışkanlıkları ile Global DNA Metilasyon ve Hidroksimetilasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Selda MERCAN 21.11.2016
47882 N. Araştırma Sertralin, Zolpidem ve Fentanilin içeceklerden LC-MS/MS ile tayini Ecz. Dr. Beril ANILANMERT 07.11.2016
33193 Y.Lisans 30 İnsersiyon/Delesyon (INDEL) Lokusunun Türkiye’deki Polimorfizmi Yrd.Doç.Dr. Gönül FİLOĞLU TÜFEK 10.10.2016
18624 Y.Lisans Çevre Koşullarının Mini STR Lokuslarına Etkisi Yrd.Doç.Dr. Gönül FİLOĞLU TÜFEK 15.12.2015
22885 Y.Lisans Mikromanipülasyon ile izole edilen tek sperm hücresinden MtDNA tiplendirmesi ile kimliklendirme Doç.Dr. Emel Hülya YÜKSELOĞLU 04.12.2015
26205 Y.Lisans Objelere Dokunma Yolu ile Transfer Olan DNA’nın LCN Tekniği Kullanılarak miniSTR ile Tiplendirilmesi Doç.Dr. Emel Hülya YÜKSELOĞLU 07.09.2015
21862 Y.Lisans İstanbul’da Çeşitli İlçelerden Alınan Islak ve Kuru Toprak Örneklerinin Adli Mikrobiyolojik Yönden Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇAKAN 11.05.2015
29341 Doktora Mavi Renkli Tükenmez Kalem ve Püskürtmeli Yazıcı Mürekkeplerinin Bilişim Ve Yaş Tayini Prof.Dr. Salih CENGİZ 05.04.2015
19302 Y.Lisans Y Kromozomu Üzerinde Bulunan Dokuz SNP Lokusunun Validasyonu Yrd.Doç.Dr. Havva ALTUNÇUL 24.09.2014
11266 Y.Lisans Fentanil Kullanılan Kişilerde CYP3A4*2, *3, *10, *17 Allellerinin Tek Nükleotit Poliformizmi Prof.Dr. Münevver AÇIKKOL 15.09.2014
13911 Y.Lisans Bazı Pestisitlerin Narenciye Ürünlerinden GC/MS Yöntemi ile Tayini Prof.Dr. Münevver AÇIKKOL 19.04.2014

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved