Tıp Bilimleri Lisansüstü

Genel Bilgi
Açıldığı Yıl 1986-1987 Düzey Lisansüstü
ISCED Kodu 72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 3
Yabancı Dil Yok
Mesleki Dil Yok
Kabul Koşulları Tıp Doktoru olma, Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olma, Veteriner hekim olma veya Diş hekimi olma şartlarından birini karşılamak.ALES veya ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya IELTS sınavından geçerli notu almış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ
Hakkında Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı’nda, güncel, teorik ve pratik bilginin aktarılması ve özellikle adalet mekanizması içerisinde uzman olarak çalışan veya çalışmayı hedefleyen uzman ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim –öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Anabilim dalının akademik kadrosun 3 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 diş hekimi ve 2 araştırma görevlisi yer almaktadır. Hali hazırda müfredatta yer alan ders sayısı, güz dönemi için 7, bahar dönemi için 11’dir.
Araştırma Konuları Adli Tıp, Ceza Hukuku’nda Temel Kavramlar, Kriminalistik, Adli Mikrobiyoloji, Adli Travmatoloji, Adli Nöropsikiyatri, Kan Lekesi Model Analizi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Adli Patoloji, Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik gibi. Anabilim dalında doktora programına kayıtlı öğrenciler mezun olabilmeleri için orijinal bir tez çalışması hazırlamakla yükümlüdürler.
Kimler Başvurabilir Tıp doktoru olma, Tıpta uzmanlık eğitimi almış olma, Veteriner Hekim olma, Diş Hekimi olma şartlarından birini sağlamış olanlar doktora eğitim programlarına başvurabilirler.
Öğrenme Kazanımları Bilgi:
1. Adli Tıp Çalışma alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
2. Adli Tıp alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Beceri:
4. Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Fen Bilimleri alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilir.
6. Adli Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
7. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
Yetkinlikler:
8. Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar. 9. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir. 10. Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Fen Bilimleri alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.11. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
Mezuniyet Koşulları 24 ders kredisi ve en az 180 AKTS kredisi sağlamak. Yeterlilik sınavı ve tez savunmasında başarılı bulunmak.
Ünvan PhD
İstihdam Üniversiteler ve özel sektör

Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı Güz Yarıyılı Ders Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
TPBI9015 Adli Mikrobiyoloji 2 4 S 2/0/0
TPBI9019 Adli Nöropsikiyatri 2 5 S 2/0/0
TPBI9017 Adli Psikofarmakoloji 2 4 S 2/0/0
SOBI0001 Adli Tıp 3 5 S 3/0/0
TPBI9005 Adli Travmatoloji 2 4 S 2/0/0
TPBI7002 Alkol ve Madde Bağımlılığı 2 5 S 2/0/0
TPBI9020 Biyosuç, Biyoterör ve Biyogüvenlik 2 5 S 2/0/0
SOBI7004 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar 2 5 S 2/0/0
SOBI0005 Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Kavramlar 2 5 S 2/0/0
FEBI0003 Kriminalistik 3 7 S 3/0/0
TPBI9001 Psikanalitik Teori ve Adli Tıp 2 5 S 2/0/0
TPBI9012 Seminer 0 6 Z 0/0/0
TPBI9021 Tıbbi Uygulama Hataları ve İletişim 2 5 S 2/0/0
TPBI9016 Tıp ve Hukuki Boyutuyla Ölüm 2 5 S 2/0/0

Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı Bahar Yarıyılı Ders Programı
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
TPBI9010 Adli Bilimlerde Besin Mikrobiyolojisi 2 5 S 2/0/0
TPBI9008 Adli Diş Hekimliği 2 5 S 2/0/0
TPBI9011 Adli Patoloji 2 5 S 2/0/0
TPBI9007 Adli Radyoloji 2 5 S 2/0/0
TPBI9022 Adli Tıp Açısından Parafililer 3 5 S 3/0/0
TPBI9023 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 6 Z 3/0/0
TPBI9018 Kan Lekesi Model Analizi 2 5 S 2/0/0
TPBI9006 Klinik ve Postmortem Toksikoloji 2 5 S 2/0/0
TPBI9009 Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik 2 5 S 2/0/0

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved